Wuběr rěčow:

Farske kubło

dźensniši napohlad fary

Ze stawiznow:

Wulkosć: 22ha pola, 5 ha łuki, 2 konjej, 7 kruwow, 7 ćelatow, 15 swini, 2 wowcy, 2 jehnjeći, 43 kokošow

Farske kubło bu załožene, zo by wosada móhła zežiwjenje duchowneho zaručeć. Farar měješe tež prawo piwo warić.

Mězniki stawiznow kubła:

- po lěće 1225 so fara załoži
- 1248 prěni farar naspomnjeny, 35 dalšich je po mjenje znatych
- 1642 Šwedojo w Chrósćicach, farar Lebza měješe pod nimi ćerpjeć.
- 1660 fararjej warjenje piwa zakazachu
- 1706 fara so znowa twari
- 1780 farar Cyž zakaza jutr. jěchanje. Wićežni burja wobstaraja sej sami chorhoje, z toho časa jěchaja Chróšćenjo ze štyrjomi chorhojemi
- 1881 farar zaćahny do dźensnišeho kubła
- 1953 załoži so cyrkwinske rólne a lěsne towarstwo
- 1957 posledni hospodar, Jan Kilank wopušći farske kubło
- 1957 cyrkwinske rólne a lěsne towarstwo přewozmje kubło. Herbert Jantsch zasadźi so jako nuknicar. Wón wjedźe kubło hač do lěta 1969
- 1982/83 z bróžnje bu wosadny dom Michała Hórnika
- 1986/87 konjenc a chlěwy so na bydlenja přetwarichu
- 1997/98 farski dom so dospołnje přetwari (bydlenja fararja a hospozy, kaž tež wosadne rumy deleka)

bydlenja a Michał Hórnikowy dom
Michał Hórnikowy dom a garaže
fara a dom z bydlenjemi
Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow