Wuběr rěčow:

Archeologiska drohoćinka ze srjedźowěka

wopomnjenska taflička

Jako so w lěće 2004 twarjenje bywšeje stareje šule wottorha, namakachu w fundamentach štyri kamjenje ze zornowca, na kotrychž běchu křesćanske symbole. Přitomni archeologojo spóznachu hnydom hódnotu tuteje namakanki. Z lěta 1837, jako so stara šula natwari, słužachu jako zakładne kamjenje. Kak so kamjenje do toho wužiwachu, njehodźi so hižo rjec, tež hdyž je twarjenje stareje šule blisko kěrchowa. Hnydom po wotkryću tutych kamjenjow dowjezechu je do archeologiskeho zarjada do Drježdźan k dokładnišemu přepytowanju. Dokelž słušeja tajke wuznamne namakanki zjawnosći a nic wobsedźerjej ležownosće, na kotrejž běchu je namakali, běše wěste, zo so tute narowne kamjenje hižo do Chrósćic njewróća. W Drježdźanach so wone přeslědźa a muzejam za wustajeńcy přewostajeja.

Někotre wuslědki wšak je přepytowanje hižo přinjesło: Na zakładźe přirunanjow wuchadźeja archeologojo z toho, zo su kamjenje z 11. abo 12. lětstotka. Křesćanske symbole na nich pokazuja na wužiwanje jako narowne kamjenje. Z tym su najstarši dopokaz křesćanstwa we Łužicy, samo starše hač wšitke dotal namakane spisy. Najstarše spisy su z lěta 1225, hdźež so Chrósćicy naspomnja. Kamjenje pak su 100 abo 200 lět starše.

Dokelž pak so kamjenje w Chrósćicach samych wustajeć njemóžachu, zasadźi so wosadny farar Clemens Hrjehor za to, zo dóstanje wosada znajmjeńša kopije tutych do Chrósćic. Při nowoplanowanju areala stareje šule so hnydom městno za to připrawi. Dnja 29. oktobra 2007 bu wopomnišćo na nyšporje poswjećene. Hačkuli su tam dźensa jenož kopjie, kotrež su po hódnoće a waze wo wjele niše hač originalne namakane kamjenje, swědča wone wo zažnych křesćanach w Chrósćicach. Syła wosadnych bě na nyšpor přichwatała a zwurazni z tym swoju zwjazanosć ze zašłosću.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow