Wuběr rěčow:

Farska cyrkej w Chrósćicach

- wołtarne swjećo předstaja Jězusowe donjebjesspěće
- wšelake barokowe postawy: swj. japoštołaj Syman a Juda Tadej, swj. Ławrjenc, swj, Pankrac, swj. Nepomuk, swj. Madlena
- nabočnej wołtaraj poswjećenaj swj. Mariji a swj. Bosćanej
- pisćele su wot firmy Eule z Budyšina, z lěta 1989 nowe
- tři zwony z lěta 1955: 1. swj. Mariji, 2. swj. Symanej a Judźe a 3. swj. Bosćanej poswjećene

nutřkowny napohlad cyrkwje

wołtar wosadnicy
pišćele
Wołtar swj. Bošćanej
nabočny wołtar swj. Marije

Postawy w farskej cyrkwi

swj. jap. Syman
swj. Juda Tadej
swj. Pankrac
swj. Ławrjenc
swj. Nepomuk
swj. Marija Madlena

We wołtarnisću

postawy 4 ewangelistow wot něhdyšeje klětki
postawy třoch bójskich počinkow: lubosć, nadźija a wěra

To top

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow