Wuběr rěčow:

woleni sobustawajo

Nukowa, Jadwiga z Nuknicy - prědsydka

Smoła, Marko z Nuknicy

Ćemjerowa, Daniela z Worklec - město předsydka

Dźisławk, Marko z Dobrošic

Wenderotowa, Betina z Chrósćic

Hojerec, Božena z Jaseńcy

Dyrlich, Mikławš z Noweje Wjeski

Gerdesowa, Mónika z Chrósćic

Pawlikowa, Diana ze Smječkec

Brězanowa, Gabriela z Prawoćic

powołani sobustawajo

Wirtowa, Clawdija z Hory

Ješka, Jan z Pančic-Kukowa

Wawrichowa, Mónika z Jawory

Kušina, Jěwa z Chrósćic

Paška, Stefan z Worklec

Sćapanowa, Beata z Chrósćic

rodźeni sobustawajo

farar Měrćin Deleńk

farski wikar Tomasz Dawidowski, tit. farar

wosadna referentka Werónika Wróblowa

woleni sobustawajo

Brězan, Wendelin ze Smječkec - městopředsyda

Wałda, dr. Beno z Worklec

Nowakowa, Martina z Chrósćic

powołani sobustawajo

Cyž, Tadej z Chrósćic - druhi město předsyda

Kliman, Jan z Wudworja

Wałda, Matej z Jaseńcy

předsyda farar Měrćin Deleńk

powołany kapłan farski wikar Tomasz Dawidowski, tit. farar

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow