Wuběr rěčow:

informacije ke křćeńcam w farskej cyrkwi

za křćeńcu su sćěhowaće podłožki trěbne:

  • swójbna kniha abo kopija porodoweho wopisma
  • wupjelnjeny přizjewjenski formular 
  • kmótřiske wopisma, jeli bydla kmótřa zwonka Chróšćanskeje abo Wotrowskeje wosady

křćeńske časy su:

  • sobotu 14:30 hodź. a 15:15
  • njedźelu na wšitkich Božich słužbach abo na a po nyšporje

tak přizjewiće křćeńcu:

  1. dźeń a čas křćeńcy telefonisce abo wosobinsce w farskim běrowje wotrěčeć
  2. přizjewjenski formular w běrowje wotewzać
  3. wšitke trěbne podłožki (hlej horjeka) znajmjeńša tydźeń do křćeńskeho zrěčenja w farskim běrowje wotedać
  4. ke křćeńskemu zrěčenju přińdź (terminy hlej deleka)
  5. tydźeń po křćeńcy sebi křćeńske wopismo w farskim běrowje wotewzać

terminy křćeńskich zrěčenjow 2019:

- 25.01. w 19:45 hodź. za měsac februar 
- 01.03. w 19:45 hodź. za měsac měrc (wuwzaćnje prěni pjatk !!)
- 29.03. w 19:45 hodź. za měsac apryl a meju
- 31.05. w 19:45 hodź. za měsac junij
- 28.06. w 19:45 hodź. za měsac julij
- 26.07. w 19:45 hodź. za měsac awgust
- 30.08. w 19:45 hodź. za měsac september
- 27.09. w 19:45 hodź. za měsac oktober
- 25.10. w 19:45 hodź. za měsac nowember
- 29.11. w 19:45 hodź. za měsac december
- 20.12. w 19:45 hodź. za měsac januar
- 31.01. w 19:45 hodź. za měsac februar

Změny su móžne. Prošu wozjewjenja wobkedźbować.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow