Wuběr rěčow:

Firmowanska wučba we wosadźe swj. jap. Symana a Judy

Bild: Factum / ADP
In: Pfarrbriefservice.de

Swój puć sej wumysli čłowječa wutroba;
Knjez pak wjed
źe jeho kročele. (Kniha Přisłowow 16/9)

Firmowanje we wosadźe w Chrósćicach 28.10.2023

Přihot na sakrament swj. Firmowanja

Po přijeću přeprošenja prosymy přizjewjenje wupjelnjene na farje wotedać. A hižo so započina.

Zahajenje:

Pokiwy

Firmowanska wučba

wotměje so na farje w Chrósćicach. Prošu wupytaj sebi dźeń a rěč.

Prošu wobkedźbuj tež aktualne wozjewjenja a informacije na našej homepage.

Mysli na to, zo so tydźensce njedźelu na kemšach widźimy.

1. Póstny čas

Firmowanska wučba:

na sobostach Vesper w Hórnikowej kapałce

 Nócne modlenjee

Srjedu do Martrowneho tydźenja Róžowc w Chrósćicach při kapałce a w Pančicach při swj. křižach

2. Swjaty tydźeń

Bołmončka  Křižowy puć dekanatneje młodźiny

Srjedu  modlitwa křižoweho puća na kěrchowje w Chrósćicach

Zeleny štwórtk  Boža mša w 20 hodź.

Modlerska hodźina młodźiny 23 hodź.

Wulki pjatk  Wopominanje Jězusoweho ćerpjenja a wumrěća

3. Jutrowne swjate dny

Boža mša wo zrowastanjenju Jězusa

Jutrońčka

Emaws

Mejske nyšpory

Próstwowe procesijóny 

Bože spěće

Dopomnjenka: Sy hižo swój formular w běrowje wotedał/a?

4. Swjatki a Bože ćěło

Swjatkownička

Swjatki póndźelu  putnikowanje do Róžanta

Bože ćěło štwórtk

Bože ćěło njedźelu 

Bože ćěło oktawa štwórtk z wosadnym swjedźenjom

5. Widźimy cil

Dopomnjenka: Sy hižo swój formular w běrowje wotedał/a?

 wijemy pletwu na farje firmujomni / starši / młodźina (trjebaš nožicy a rukajcy)

Pjatk 27.10.23  w 16:00 hodź zwučowanje w cyrkwi  a swj. spowědź.

6. Smy tu - swjate Firmowanje

sobotu 28.10.2023

Boža mša w 9 hodź

Dźakny nyšpor  w 14 hodź.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow