Sprachwahl:

Wosada swj. jap. Symana a Judy - Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"


Róžowc wo měr a pokoj na swěće!

  • wšědnje w farskej cyrkwi

  • wot póndźele do pjatka 18:30 hodź. a sobotu a njedźelu 18:00 hodź.

  • Wšitcy sće wutrobnje přeprošeni!Modlimy so z wami:

Swjataj Symanje a Juda Tadejo,
proštaj Boha za nas!
Swjaty Bosćano, proš Boha za nas!
Swjata Marija, proš Boha za nas!
Swjata Hana, proš Boha za nas!

Wir beten gemeinsam:

Heilige Simon und Judas Thaddäus,
bittet für uns!
Hl. Sebastian, bitte für uns!
Hl. Maria, bitte für uns!
Hl. Anna, bitte für uns!


Serbske kemše online

z Chrósćic

Njedźelu 02.10.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 09.10.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 16.10.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 23.10.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 30.10.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

z Kulowa 

Serbske kemše njedźelu 8:30 hodź. (s) z tamnišeho youtuboweho Kanala

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz

Sonntag, 02.10.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 09.10.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 16.10.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 23.10.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 30.10.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

aus Wittichenau

Sorbische Hl. Messe sonntags 8:30 Uhr vom Youtube-Kanal der Pfarrei Wittichenau.

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Adventsfeier der Dekanatsjugend: 05.12.21 14:00 UHr in Wittichenau.

Kreativtag am 18.12.21: Informationen und Anmeldung sind hier möglich.

Schülerfahrt im Sommer 2022: Informationen und Anmeldungen sind hier möglich.

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Hodowne rozpominanje za swójby: pod tutym linkom

Kreatiwna dźěłarnička 18.12.: Informacije a link za přizjewjenje namakaće tu.

Kubłanski dźeń za młodźinu P18 dnja 8.1.2022 w Budyšinje: Informacije a přizjewjenje pos tutym linkom

Mandźelske seminary w Smochćicach: přizjewjenja a informacije tu

Jězba w lětnich prózdninach 2022: Informacije a link za přizjewjenje namakaće tu.

Modlitwa w "času corona 2.0"

Modlimy so wosebje na zastupnu próstwu swjateho Bosćana a swjateho Juda Tadeja.

"Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi." (Mat 18,19-20)

Hačrunjež wobsteji móžnosć we wjetšich skupinach kemše swjećić, je wosobinska modlitwa dale wažna, dokelž su městna w cyrkwi wobmjezowane a wulki dźěl wosadnych kemši přińdź njemóže.

Gebet in "Zeiten von Corona 2.0"

Gerade in diesen Tagen sollten wir die Fürbitte zum Hl. Sebastian nicht vergessen und ihn um Fürsprache bitten. (Gebet zum Hl. Sebastian aus der Pfarrei St. Sebastian in Gisingen).

"Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mat 18,19-20)

Das persönliche Gebet zu Hause ist wichtiger den je, da die Plätze in den Kirchen beschränkt und so der Gottesdienstbesuch nicht für alle möglich ist.

- 27.2. modlerske hodźiny w farskej kaž tež w klóšterskej cyrkwi
- 2.3. Popjelna srjeda
- 19.3. swj. Józefa
- 25.3. Wysoki swjedźeń přizjewjenje Knjeza
- 25.-26.3. 24h modlenje
- 10.4. Bołmončka
- 14.-18.4. Swjate tři dny (Zeleny štwórtk, Wulki pjatk, Martrowna sobota, Jutry)
- 8.5. modlerske hodźiny w kóšterskej cyrkwi
- 22.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 23.-25.5. próstwowe dny
- 26.5. Bože spěće
- 29.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 5.-6.6. Swjatki a swjatki póndźela
- 16.,19. a 23.6. Bože Ćěło (štwórtk njedźela a oktawa)
- 24.6. Jana křćenika
- 23.-26.6. wosadny jubilej Wotrow
- 29.6. Pětra a Pawoła /Peter und Paul
- 2.7. Marije wopytanja
- 3.7. firmowanje
- 18.-24.7. nabožny tydźeń
- 31.7.-5.8. putnikowanje do Krupki
- 15.8. Marije donjebjesspěće
- 22.8. Marije Kralowny
- 27.8. šulski zachod
- 8.9. Marije naroda
- 10.9. 19:30 hodź. a 11.9. 17:00 hodź. předstajenje Mór a Lubosć
- 16.-18.9. předstajenje Mór a lubosć stajnje 19:30 hodź.
- 25.9. domchowanka
- 26.9. wućah z cyrkwje
- 2.10. Marije kralowny róžowca (putnikowanje młodźiny do Radworja)
- 16.10. kermuša we Wikariji
- 23.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. Patrónatny sjedźeń Symana a Judy
- 30.10. kermuša we Worklecach
- 1.11. swjedźeń wšěch swjatych z nyšporom žohnowanja rowow
- 2.11. chude duše

- 27.2. Anbetung sowohl in der Pfarr- als auch in der Klosterkirche
- 2.3. Aschermittwoch
- 19.3. Josephstag
- 25.3. Hochfest Mariä Verkündigung
- 25.-26.3. 24h Anbetung
- 10.4. Palmsonntag
- 14.-18.4. Ostertriduum (Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostern)
- 8.5. Anbetung in der Klosterkirche
- 22.5. Erstkommunionsfeier in Crostwitz
- 23.-25.5. Bittage
- 26.5. Himmelfahrt
- 29.5. Erstkommunionsfeier in der Pfarrvikarie
- 5.-6.6. Pfingstsonntag und Montag
- 16.,19. a 23.6. Fronleichnam (štwórtk njedźela a oktawa)
- 24.6. Johannes der Täufer
- 23.-26.6. Pfarrjubiläum in Ostro
- 29.6. Peter und Paul
- 2.7. Mariä Heimsuchung
- 3.7. Firmung
- 18.-24.7. RKW
- 31.7.-5.8. Fußwallfahrt nach Krupki

- 22.2. popjelny srjeda
- 6.4. zeleny štwórtk
- 9.4. jutry njedźela
- 14.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 15.-17.5. próstwowe dny
- 18.5. Bože spěće
- 21.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 28.5. swjatki njedźela
- 8.6. Bože Ćěło
- 7.-9.7. folklorny festiwal
- 10.-16.7. nabožne prózdninske dny
- 19.8. šulski zachod
- 15.10. kermuša we Wikariji
- 22.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. firmowanje
- 29.10. kermuša we Worklecach

- 22.2. Aschermittwoch
- 6.4. Gründonnerstag
- 9.4. Ostersonntag
- 14.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 15.-17.5. Bitttage
- 18.5. Himmelfahrt
- 21.5. Erstkommunion in der Pfarrvikarie
- 28.5. Pfingstsonntag
- 8.,11.,15.6. Fronleichnam
- 7.-9.7. Folklorefestival Lausitz
- 10.-16.7. RKW
- 19.8. Schuleingang
- 15.10. Kirmes in der Pfarrvikarie
- 22.10. Kirmes in Crostwitz
- 28.10. Firmung
- 29.10.Kirmes in Räckelwitz

misjón k duchownemu přihotej na 800 lětny jubilej wobstaća wosady

 

 

Mission zur geistigen Vorbereitung auf das Pfarrjubiläum

 

 

Swjedźenski tydźeń k wosadnemu jubilejej 800-lětneho wobstaća wosady swj. jap. Symana a Judy kaž tež wjeski Chrósćicy wot 13.-22.6.2025 (19. a 22.6. je Bože Ćěło)

Folklorny festiwal 26.-29.6.2025

předstajenje pasjónskeje hry na farskej łuce w septembrje 2025

 

 

 

Festwoche zur 800-Jahrfeier der Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda, sowie dem Dorf/Gemeinde Crostwitz vom 13.-22.6.2025

Folklore Festival Lausitz 26.-29.6.2025

Freiluft Aufführung der Passion auf der Pfarrwiese im September 2025

 

 Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ UhrImpressum und Datenschutz / Impresum a škit datow