Sprachwahl:

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Wosada swj. jap. Symana a Judy a farska wikarija Marije donjebjesspěća
Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda und Pfarrvikarie Mariä Himmelfahrt


Róžowc wo měr a pokoj na swěće!

Wšědnje w farskej cyrkwi, wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.
Wšitcy sće wutrobnje přeprošeni!


Jězuso, daruj nam w tutych 40 dnjach posta wotewrjene wuši, zo bychmy na Tebje słuchali.
Pomhaj nam póznać što je wažne za žiwjenje a čehož móžemy so wzdać, zo móhli so znowa na Tebje wusměrić. Amen.

Jesus, schenke uns in dieser 40 tägigen Fastenzeit offene Ohren, dass wir deine Stimme hören.
Hilf uns zu sehen, worauf wir verzichten können, und zu dir Umkehren. Amen


Impuls k modlenju wot patra Měrćina Wjelka/ Impuls zum Beten mit Hand und Fuß von Pater Martin Wolf: Der Pater!Serbske kemše online

z Chrósćic (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 05.03.23 9:00 hodź.: link 

Njedźelu 12.03.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 19.03.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 26.03.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 02.04.23 9:00 hodź.: link

Zeleny štwórtk 06.04.23 9:00 hodź.: link

Wulki pjatk 07.04.23 9:00 hodź.: link

Jutrowna nóc 08.04.23 9:00 hodź.: link

Jutrońčka 09.04.23 9:00 hodź.: link

Jutry póndźela 10.04.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 16.04.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 23.04.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 30.04.23 9:00 hodź.: link

z Kulowa 

Serbske kemše njedźelu 8:30 hodź. (s) z tamnišeho youtuboweho Kanala

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag 05.03.23 9:00 Uhr: link 

Sonntag  12.03.23 9:00 Uhr: link

Sonntag  19.03.23 9:00 Uhr.: link

Sonntag  26.03.23 9:00 Uhr: link

Sonntag  02.04.23 9:00 Uhr: link

Gündonnerstag 06.04.23 9:00 Uhr: link

Karfreitag 07.04.23 9:00 Uhr: link

Osternacht 08.04.23 9:00 Uhr: link

Ostersonntag 09.04.23 9:00 Uhr: link

Ostermontag 10.04.23 9:00 Uhr: link

Sonntag  16.04.23 9:00 Uhr: link

Sonntag  23.04.23 9:00 Uhr: link

Sonntag  30.04.23 9:00 Uhr: link

aus Wittichenau

Sorbische Hl. Messe sonntags 8:30 Uhr vom Youtube-Kanal der Pfarrei Wittichenau.

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Modlitwa młodostnych w póstnym času

sobotu 25.2. 20:00 hodź. w Chrósćicach vesper
sobotu 04.3. 20:00 hodź. w Radworju vesper
sobotu 11.3. 20:00 hodź. w Njebjelčicach vesper
sobotu 18.3. 20:00 hodź. w Ralbicach nócne modlenje
sobotu 25.3. 20:00 hodź. w Kulowje vesper
njedźelu 2.4. 14:00 hodź. w Pěskecach křižowy puć

Zhromadny dźeń dźěći 4. a 5. lětnikow we Worklecach:

hdy: 18.3.přizjewjenja hč do 13.3. tule je link

 

 

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Modlitwa młodostnych w póstnym času:

sobotu 25.2. 20:00 hodź. w Chrósćicach vesper
sobotu 04.3. 20:00 hodź. w Radworju vesper
sobotu 11.3. 20:00 hodź. w Njebjelčicach vesper
sobotu 18.3. 20:00 hodź. w Ralbicach nócne modlenje
sobotu 25.3. 20:00 hodź. w Kulowje vesper
njedźelu 2.4. 14:00 hodź. w Pěskecach křižowy puć

Zhromadny dźeń dźěći 4. a 5. lětnikow we Worklecach:

hdy: 18.3.
přizjewjenja hč do 13.3. tule je link

- 22.2. popjelna srjeda
- 2.3. informaciski wječor k stawje přihotow 800lětneho jubileja
- 6.4. zeleny štwórtk
- 9.4. jutry njedźela
- 14.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 15.-17.5. próstwowe dny
- 18.5. Bože spěće
- 21.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 28.5. swjatki njedźela
- 8.6. Bože Ćěło
- 7.-9.7. folklorny festiwal
- 10.-16.7. nabožne prózdninske dny
- 19.8. šulski zachod
- 15.10. kermuša we Wikariji
- 22.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. firmowanje
- 29.10. kermuša we Worklecach

- 22.2. Aschermittwoch
- 2.3. Infoabend zum Stand der Vorbereitungen der 800Jahr-Feier
- 6.4. Gründonnerstag
- 9.4. Ostersonntag
- 14.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 15.-17.5. Bitttage
- 18.5. Himmelfahrt
- 21.5. Erstkommunion in der Pfarrvikarie
- 28.5. Pfingstsonntag
- 8.,11.,15.6. Fronleichnam
- 7.-9.7. Folklorefestival Lausitz
- 10.-16.7. RKW
- 19.8. Schuleingang
- 15.10. Kirmes in der Pfarrvikarie
- 22.10. Kirmes in Crostwitz
- 28.10. Firmung
- 29.10.Kirmes in Räckelwitz

misjón k duchownemu přihotej na 800 lětny jubilej wobstaća wosady

 

 

Mission zur geistigen Vorbereitung auf das Pfarrjubiläum

 

 

Swjedźenski tydźeń k wosadnemu jubilejej 800-lětneho wobstaća wosady swj. jap. Symana a Judy kaž tež wjeski Chrósćicy wot 13.-22.6.2025 (19. a 22.6. je Bože Ćěło)

Folklorny festiwal 26.-29.6.2025

předstajenje pasjónskeje hry na farskej łuce w septembrje 2025

 

 

 

Festwoche zur 800-Jahrfeier der Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda, sowie dem Dorf/Gemeinde Crostwitz vom 13.-22.6.2025

Folklore Festival Lausitz 26.-29.6.2025

Freiluft Aufführung der Passion auf der Pfarrwiese im September 2025

 

 

Prosymy wo pomoc k rjedźenskej akciji wokna a kěrchow dnja 29.3.

Wir bitten um zahlreiche Helfer beim Arbeitseinsatz "Fenster und Friedhof" am 29.3.

Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ UhrImpuls do dnja / Tagesimpuls

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow