Sprachwahl:

Wosada swj. jap. Symana a Judy - Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Chrystus je z mortwych stanył.
Zawěrno, wón je žiwy!
Wšitkim přejemy žohnowane,
hnadypołne a radostne jutrowne dny.

Christus ist auferstanden.
Wahrlich, der Herr lebt.
Wir wünschen allen gesegnete,
gnadenreiche und frohe Ostertage.

- 25.04. swj. Marka (Link na modlitwy)
- 01.05. swj. Józefa dźěłaćerja (Link na modlitwy)
- Marijanski měsac Meja (Link k nyšporej)
- 18.05., 20:00 hodź. zhromadźizna staršich k dorěčenju termina prěnjeho swj. woprawjenja

- 25.04. Markustag (Link zur Andacht)
- 01.05. Josefstag (Link zur Andacht)
- Marienmonat Mai (Link zur Andacht)
- 18.5., 20:00 Uhr im Hornighaus: Versammlung der Eltern zur Terminabsprache der Erstkommunionsfeier in Crostwitz

Wotewrjenske časy běrowa/farskeho domu

Lubi wosadni a wopytowarjo,

Farski dom je za wšitkich wopytowarjow zawrjeny. Farski běrow je zaso pod wuměnjenjemi wotewrjeny. Prosymy wo přizjewjenje a zaklinkanje při durjach. Kontakt přez telefon abo přez majlku we zwučenych wotewrjenskich časach je tohorunja dale móžny. Tež póštowy kasćik so wšědnje kontroluje.

Prosymy roznošowarjow Katólskeho Posoła wot nětka Posoł we hłownym zachodźe cyrkwje wotewzać.

Cyrkwinske žiwjenje/Sakramenty

Wšitke nowosće nastupajo cyrkwinskeho žiwjenje móžeće na stronje biskopstwa sćěhować a we wosadnych wozjewjenjach.

Modlitwa a kemše w "času corona"

Mamy naše zwučenosće změnić a zamóžemy to tež. Njerěka to, zo njesměmy so wjace modlić, ně nawopak. Je trěbne, zo so runje nětko modlimy a rozpominamy.

Jězus sam nam praji, zo je přitomny, hdźež so dwajo abo třo w JEHO mjenje schadźuja:

“Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi.” (Mat 18,19-20)

Hačrunjež wobsteji zaso móžnosć we wjetšich skupinach kemše swjećić, je wosobinska modlitwa dale wažna, dokelž su městna w cyrkwi dale wobmjezowane a wulki dźěl kemši wosadnych přińdź njemóže. Modlimy so wosebje za spomóžne wjedro, na zastupnu próstwu swjateho Bosćana a swjateho Juda Tadeja.

Pomoc w "času corona"

 

Bratstwo swjateho Bosćana poskići w tutych dnjach konkretnu pomoc samostejacym abo staršim ludźom (např.: nakupować abo podobne). Prošu nawjazajće k tomu kontakt:

Hojer, Bósko z Jaseńcy 0176 57677413
Wałda, Bjarnat z Prawoćic 0157 87600744
Špitank, Jurij ze Zejic 0172 7973829

Öffnungszeiten Pfarrbüro/ Pfarrhaus

Liebe Gemeindemitglieder und Besucher,

Das Pfarrhaus ist für Betriebsfremde geschlossen. Das Pfarrbüro ist jedoch auch in diesem Tagen für Sie da. Teilen Sie uns Ihre Anliegen allerdings telefonisch oder schriftlich mit. Persönlich können wir Sie leider nicht empfangen.Wir danken für Ihr Verständnis.

Pastoral/Sakramente

Alle Neuigkeiten rund um das kirchliche Leben können sie auf der Bistumsseite verfolgen oder in den Pfarrvermeldungen.

Gebet in "Zeiten von Corona"

Wir müssen unsere Gewohnheiten aufgeben und das zur Zeit mögliche zu unserem Besten nutzen. Kein Gottesdienst bedeutet nicht, dass wir nicht Beten dürfen, nein gerade jetzt ist es um so wichtiger das Gebet und die Andacht.

Jesus sagt uns, dass er bei uns ist, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind:

"Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.  (Mat 18,19-20)

Sich versammeln ist auch geistig und gedanklich möglich. Wir können in Gedanken verbunden sein, auch ohne uns an einem Ort zusammenzufinden.

Daher nutzen wir die Gelegenheit zu den gewohnten Gottesdienst und Andachtzeiten in Gedanken verbunden zur Andacht oder Kreuzweggebet.

Auch sollten wir gerade in diesen Tagen die Fürbitte zum Hl. Sebastian nicht vergessen und ihn um Fürsprache bitten. (Gebet zum Hl. Sebastian aus der Pfarrei St. Sebastian in Gisingen)

- 16.5. Wir trauen uns zu zweit! krosnowanje za pory, tež jako přihot za mandźelsktwo
- 22.7. Biskopske putnikowanje dźěći
- 24.-26.7. Gig-Festival
- 11.-12.9. dźeń Biskopskeje młodźiny
- 19.9. swjedźeń mandźelskich jubilejow
- 20.9. swjedźeń mandźelskich jubilejow
- 13.-15.11. meditatiwne dny za pomocnikow swjateho woprawjenja
- 20.-22.11. serbskorěčne eksercicije
- 27.-29.11. meditatiwne dny za pomocnikow swjateho woprawjenja

přehlad wšitkich terminow:  Terminübersicht Bistum

- 16.5. Wir trauen uns zu zweit! Kletteraktivtag für Paare zur Ehevorbereitung
- 22.7. Bistumskinderwallfahrt
- 24.-26.7. Gig-Festival
- 6.-9.9. Priesterwerkwoche
- 11.-12.9. Bistumsjugendtag
- 19.9. Feier der Ehejubiläen
- 20.9. Feier der Ehejubiläen
- 13.-15.11. Besinnungstage für Kommunionhelfer/-innen und Gottesdienstbeauftragte
- 20.-22.11. Sorbische Exerzitien - Serbskorěčne eksercicije
- 27.-29.11. Besinnungstage für Kommunionhelfer/-innen und Gottesdienstbeauftragte

Übesicht aller Termine:  Terminübersicht Bistum

- Intencije za Bože mšě přijimuja so stajnje spočatk januara (10.01.19) a spočatk julija přeco za slědowace połlěto. Dokładny dźeń so njedźelu do toho wozjewi.
- Wažne Bože mšě, to su mandźelske jubileje a prěnjolětne wopomnjeća, prosymy do toho tež telefonisce skazać.

- Intentionen für die Hl. Messen in der Pfarrkirche werden Anfang Januar (10.01.19) und Anfang Juli für das jeweils folgende Halbjahr angenommen, der genaue Termin wird am vorhergehenden Sonntag vermeldet
- besondere Hl. Messen, das sind Hochzeitsjubiläen und erste Jahresgedächtnisse, bitten wir vorher, auch telefonisch, zu bestellen

Wozjewjenja / Vermeldungen

Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ Uhr

K 50 róčnicy Swjateho Pisma

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow