Sprachwahl:

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Wosada swj. jap. Symana a Judy a farska wikarija Marije donjebjeswzaća
Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda und Pfarrvikarie Mariä HimmelfahrtNutřkowny přetwar cyrkwje / Innenrenovierung der Pfarrkirche2022/2023

Prosymy dale wo šćedriwe dary. Informacije a impresije namakaće pod linkom w nadpismje.
Wir bitten weiterhin um großherzige Spenden. Informationen und Bauimpressionen finden sie hinter obigem Link.

Spěchowany je přetwar ze srědkow LEADER/2014, PMO, Bonifatiusoweho skutka a podpěrany wot biskopstwa.
Gefördert wird die Innenrenovierung durch das LEADER/2014 Programm, PMO-Mittel, das Bonifatiuswerk und unterstützt durch das Bistum Dresden-Meißen.


Modlitwa róžowca:
* w klóštrje:
wutoru 18:30 hodź. (n), pjatk do kemši, njedźelu 14:00 hodź. (n)
* w Chrósćicach:
wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.
* w Dobrošicach: srjedu do kemši (17:30 hodź.)
* we Worklecach: wutoru a štwórtk 18:00 hodź.

Rosenkranzgebet:
*
im Kloster: Dienstag 18:30 Uhr (d), Freitag vor der Hl. Messe, Sonntag 14:00 Uhr (d)
*
in Crostwitz: Montag bis Freitag 18:30 Uhr
* in Doberschütz: Mittwoch vor der Hl. Messe
* in Räckelwitz: Dienstag und Donnerstag 18:00 UhrSerbske kemše online

z Chrósćic (wosadny youtubowy kanal: stajnje na prěnjej stronje woćini so aktualna njedźela)

njedźela, 16.6., 9:00 hodź.: link swj. Bena

póndźela, 17.6.24, 19:00 hodź.: link koncert kapałnikow

njedźela, 23.6., 9:00 hodź.: link

njedźela, 30.6., 9.00 hodź.: link

njedźela, 7.7., 9.00 hodź.: link

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz (Youtubekanal der Pfarrei, auf dessen Hauptseite öffnet sich immer der aktuelle Sonntag)

Sonntag, 16.6., 9:00 Uhr: link St. Benno-Fest

Montag, 17.6.24, 19:00 Uhr: link Konzert der Dresdner Kapellknaben

Sonntag, 23.6., 9:00 Uhr: link

Sonntag, 30.6., 9.00 Uhr: link

Sonntag, 7.7., 9.00 Uhr: link

- 1.1. Nowe lěto - Wysoki swjedźeń Swjateje Marije Maćerje Božeje
- 6.1. Třoch kralow
- 19.1. wosadny lubjeny póstny a abstinentny dźeń
- 20.1. swjedźeń swj. Bosćana
- 11.2. modlerske hodźiny w farskej kaž tež w klóšterskej cyrkwi
- 14.2. Popjelna srjeda
- 19.3. swj. Józefa
- 17.3. putnikowanje swójbow do Róžanta
- 24.3. Bołmončka
- 27.3. křižowe puće na kěrchowje - wjesne procesjóny
- 28.3.-1.4. Swjate tři dny (Zeleny štwórtk, Wulki pjatk, Martrowna sobota, Jutry
- 8.4. Wysoki swjedźeń přizjewjenje Knjeza
- 14.4. firmowanje
- 25.4. procesjón na swj. Marka
- 5.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 6.-8.5. próstwowe dny
- 9.5. Bože spěće
- 12.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 19.-20.5. Swjatki a Swjatki póndźela putnikowanje - družki
- 26.5. modlerske hodźiny w kóšterskej cyrkwi
- 30.5.,2. a 6.6. Bože ćěło (štwórtk, njedźela a oktawa)
- 24.6. Jana křćenika
- 23.-28.6. nabožny tydźeń
- 29.6. Pětra a Pawoła
- 2.7. Marije wopytanja  putnikowanje do Róžanta - družki
- 21.-26.7. putnikowanje do Krupki
- 28.7.-3.8. putnikowanje ministrantow do Róma
- 15.8. Marije donjebjeswzaća
- 1.9. přiwzaće do młodźiny - namjet z dušepastyrstwa
- 7.9. wulět dekanatneje młodźiny z rejemi
- 8.9. Marije naroda - putnikowanje do Róžanta - družki
- 29.9. domchowanka
- 6.10. modlerske hodźiny w kapałce Maltezow
- 20.10. kermuša we wikariji
- 27.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. patrónatny swjedźeń
- 1.11. Wšěch swjatych - nyšpor na kěrchowje ze žohnowanjom rowow
- 2.11. Chude duše
- 3.11. kermuša we Worklecach
- 11.11. swj. Měrćina
- pak 9./10.11. abo 16./17.11. wólby do wosadneje rady
- 24.11. Chrysta Krala
- 27.11. zetkanje kružka Hilžbjetow
- 1.12. 1. adwent
- 8.12. 2. adwent a Marije bjezhrěšneho podjeća
- 24.12. patoržica 15:00 hodź. nyšpor
- 25.12. hody
- 26.12. 2. swjaty dźeń hód, swj. Sćěpana
- 28.12. njewinowatych dźěćatkow
- 31.12. Sylwestra

- 1.1. Neujahr Hochfest der Gottesmutter Maria
- 6.1. Hl. Dreikönige
- 19.1. Gebotener Fastentag der Pfarrei
- 20.1. St. Sebastianstag
- 11.2. Anbetung sowohl in der Pfarr- als auch in der Klosterkirche
- 14.2. Aschermittwoch
- 19.3. Josephstag
- 17.3. Familienwallfahrt nach Rosenthal
- 24.3. Palmsonntag
- 27.3. Kreuzwegprozessione der Dörfer
- 28.3.-1.4. Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostern)
- 8.4. Hochfest Mariä Verkündigung
- 14.4. Firmung
- 25.4. Markusprozession ins Kloster
- 5.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 6.-8.5. Bittage
- 9.5. Himmelfahrt
- 12.5. Erstkommunionsfeier in der Pfarrvikarie
- 19.-20.5. Pfingstsonntag und Montag - putnikowanje - družki
- 26.5. Anbetung in der Klosterkirche
- 30.5.,2. a 6.6. Fronleichnam (štwórtk, njedźela a oktawa)
- 24.6. Johannes der Täufer
- 23.-28.6. RKW
- 29.6. Peter und Paul
- 2.7. Mariä Heimsuchung - putnikowanje do Róžanta - družki
- 21.-26.7. Fußwallfahrt der Jugend nach Krupki
- 28.7.-3.8. MInistrantenwallfahrt nach Rom
- 15.8. Mariä Himmelfahrt
- 1.9. Jugendaufnahme - Vorschlag
- 7.9. Ausflug Dekanatsjugend mit Tanz
- 8.9. Mariä Geburt - putnikowanje do Róžanta - družki
- 29.9. Erntedankfest
- 6.10. Anbetung in der Malteserkapelle
- 20.10. Kirchweihfest Pfarrvikarie
- 27.10. Kirchweihfest in Crostwitz
- 28.10. Patronatsfest
- 1.11. Allerheiligen - nyšpor na kěrchowje ze žohnowanjom rowow
- 2.11. Allerseelen
- 3.11. Kirmes in Räckelwitz
- 11.11. Martinsfest
- pak 9./10.11. abo 16./17.11. PFarreiratswahlen
- 24.11. Christkönig
- 27.11. Elisabethkreis
- 1.12. 1. Advent
- 8.12. 2. Advent Mariä Empfängnis
- 24.12. 17:00 Uhr Andacht Heiligabend
- 25.12. Weinachten
- 26.12. 2. Weihnachtstag, Stephanustag
- 28.12. Unschuldige Kinder
- 31.12. Silvester

- 19.1. postny a pokutny dźeń
- 20.1. swjedźeń swj. Bosćana
- 2.2. předstajenje Knjeza
- 3.2. swj Błažija a swj. Alojsa
- 5.3. popjelna srjeda
- 30.3. firmowanje w Chrósćicach
- 13.4. Bołmončka
- 20.4. jutry
- 25.4. swj. Marka
- 25.5. 1. swj. wopr. w Chrósćicach
- 26.-28.5. próstwowe dny z procesjónami
- 29.5. Bože spěće
- 1.6. 1. swj. wopr. w Klóštrje
- 8./9.6. swjatki a procesjón do Róžanta
- 13.6. 800 lět dźeń wohnjowych woborow a reje młodźiny
- 14.6. 800 lět swjedźeń na dworach a reje z kapału
- 15.6. 800 lět swjedźenski ćah
- 16.6. 800 lět filmowy wječor
- 17.6. 800 lět dźeń natury
- 18.6. 800 lět dźeń senjorow a wotewrjenje wustajeńcy
- 19.6. 800 lět Bože Ćěło štwórtk a wječor putniska hospoda
- 20.6. 800 lět sportowy swjedźeń zakładnych šulow
- 22.6. 800 lět Bože Ćěło, kemše z Biskopom a zhromadny wobjed
- 27.-29.6. Folklorny festiwal

předstajenje pasjónskeje hry na farskej łuce w septembrje 2025

 

 

 

- 19.1. Fastentag
- 20.1. Sebastianstag
- 2.2. Darstellung des Herrn
- 3.2. Hl. Blasius/Hl. Aloisius
- 5.3. Aschermittwoch
- 30.3. Firmung in Crostwitz
- 13.4. Palmsonntag
- 20.4. Ostersonntag
- 25.4. Markustag
- 25.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 26.-28.5. Bittage
- 29.5. Himmelfahrt
- 1.6. Erstkommunion im Kloster
- 8./9.6. Pfingsten und Prozession nach Rosenthal
- 13.6. 800 Jahrfeier - Feuerwehrfest, abends Jugentanz
- 14.6. 800 Jahrfeier - Tag des Handwerks, abends Tanz für alle Generationen
- 15.6. 800 Jahrfeier - Festumzug
- 16.6. 800 Jahrfeier - Filmabend
- 17.6. 800 Jahrfeier  - Tag der Natur
- 18.6. 800 Jahrfeier - Tag der Senioren  und Ausstellungseröffnung
- 19.6. 800 Jahrfeier - Fronleichnam /abends: Pilgerherberge, Vortrag
- 20.6. 800 Jahrfeier - Sportfest der Grundschulen
- 22.6. 800 Jahrfeier - Fronleichnam Hl. Messe mit Bischof Timmerevers mit gemeinsamen Mittag
- 26.-29.6. Folklore Festival Lausitz

Freiluft Aufführung der Passion auf der Pfarrwiese im September 2025

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Ausflug der Dekanatsjugend 3.9.

Der Ausflug der Dekanatsjugend ist Sonntag 3.9. Wir bitten bis 8.8. um Anmeldungen unter folgendem Link. Dort finden Sieauch nähere Informationen zu Ausflug.

sexualpädagogischer Workshop WaageMut® 9.9.

Die Dekanatsstelle der Jugendseelsorge lädt Jugendliche ab der 8. Klasse sowie junge Erwachsene ein zum standardisierten, sexualpädagogischer Workshop WaageMut® am 9.9. nach Ralbitz. Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter folgendem Link möglich.

 

 

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Wulět dekanatneje młodźiny

Za wulět dekanatneje młodźiny (za młodostnych wot 9. lětnika) njedźelu 3.9. su přizjewjenja online hišće hač do wutory 8.8. móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.

Dźěłarnička WaageMut®

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitkich młodostnych wot 8. lětnika kaž tež młodych dorosćenych na seksualnopedagogisku dźěłarničku WaageMut® dnja 9.9. na Radlubin do Ralbic. Přizjewjenja su hač do wutory 8.8. online móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.


Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ Uhr
wosadny kěrchow

Nowy kěrchowski a popłatkowy porjadk za wosadny kěrchow w Chrósćicach namakaće tule: porjadk jako pdf-ku. Dalše informacije namakaće tule we wotpowědnych stronach.

Friedhof der Pfarrei

Die neue Friedhofs- und Friedhofsgebührenordnung für den Pfarrfriedhof in Crostwitz finden hier als Pdf-Datei. Weitere Informationen zum Friedhof finden sie in den folgenden Seiten.


Impuls do dnja / Tagesimpuls

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow