Wuběr rěčow:

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Wosada swj. jap. Symana a Judy a farska wikarija Marije donjebjesspěća
Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda und Pfarrvikarie Mariä Himmelfahrt

Róžowc wo měr a pokoj na swěće!

Wšědnje w farskej cyrkwi, wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.
Wšitcy sće wutrobnje přeprošeni!


Nowy kěrchowski porjadk za wosadny kěrchow

Dnja 23.4.23 wuda wosadne předstejićerstwo nowy kěrchowski a popłatkowy porjadk za wosadny kěrchow w Chrósćicach. Tule namakaće porjadk jako pdf-ku.

Neu Friedhofs-ordnung und Friedhofsgebührenordnung

Zum 23.4.23 veröffentlicht der Kirchenvorstand eine neue Friedhofs- und Friedhofsgebührenordnung für den Pfarrfriedhof in Crostwitz. Hier finden sie die Ordnung als Pdf-Datei.


dźěłowa akcija w farskej cyrkwi/ Arbeitseinsatz in der Pfarrkirche

Lubi wosadni,

Sobotu 13. meje prosymy znowa wo mnoho pomocnikow při wusrěbanju wšitkich róštow a płoninow a při rjedźenju woknow a ramikow cyrkwinskich woknow. Kóžda pomocna ruka je wot 9:00 hodź. lubje witana! Zapłać Bóh za podpěru.

Liebe Gemeinde

Samstag, den 13.5. bitten wir erneut um zahlreiche Helfer in die Pfarrkirche. Zum einen sollen der gesamte Bauschutt gefegt/gesaugt werden, zum anderen alle Fenster und Rahmen vom Ruß befreit werden. Jede helfende Hand ist ab 9:00 Uhr herzlich willkommen. Vergelts Gott.


Kralowna njebjes, raduj so, haleluja, dokelž, kotrehož hódna bě nosyć, haleluja, je stanył, kaž je prajił, haleluja! Proš Boha za nas, haleluja.

Někotre impulsy k česćowanju swj. Marije namakaće tu

Im Mai verehren wir vor allem die Muttergottes Maria. Einige Impulse dazu finden sie auf folgenden Seiten.

swj. Marija - Meje kralowna


Impuls k modlenju wot patra Měrćina Wjelka/ Impuls zum Beten mit Hand und Fuß von Pater Martin Wolf: Der Pater!Serbske kemše online

z Chrósćic (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 04.06.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 11.06.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 18.06.23 9:00 hodź.: link

Njedźelu 25.06.23 9:00 hodź.: link

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag 04.06.23 9:00 Uhr: link

Sonntag 11.06.23 9:00 Uhr: link

Sonntag 18.06.23 9:00 Uhr: link

Sonntag 25.06.23 9:00 Uhr: link

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Modlitwa młodostnych w póstnym času

sobotu 25.2. 20:00 hodź. w Chrósćicach vesper
sobotu 04.3. 20:00 hodź. w Radworju vesper
sobotu 11.3. 20:00 hodź. w Njebjelčicach vesper
sobotu 18.3. 20:00 hodź. w Ralbicach nócne modlenje
sobotu 25.3. 20:00 hodź. w Kulowje vesper
njedźelu 2.4. 14:00 hodź. w Pěskecach křižowy puć

Zhromadny dźeń dźěći 4. a 5. lětnikow we Worklecach:

hdy: 18.3.přizjewjenja hč do 13.3. tule je link

 

 

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Modlitwa młodostnych w póstnym času:

sobotu 25.2. 20:00 hodź. w Chrósćicach vesper
sobotu 04.3. 20:00 hodź. w Radworju vesper
sobotu 11.3. 20:00 hodź. w Njebjelčicach vesper
sobotu 18.3. 20:00 hodź. w Ralbicach nócne modlenje
sobotu 25.3. 20:00 hodź. w Kulowje vesper
njedźelu 2.4. 14:00 hodź. w Pěskecach křižowy puć

Zhromadny dźeń dźěći 4. a 5. lětnikow we Worklecach:

hdy: 18.3.
přizjewjenja hč do 13.3. tule je link

- 22.2. popjelna srjeda
- 2.3. informaciski wječor k stawje přihotow 800lětneho jubileja
- 6.4. zeleny štwórtk
- 9.4. jutry njedźela
- 14.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 15.-17.5. próstwowe dny
- 18.5. Bože spěće
- 21.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 28.5. swjatki njedźela
- 8.6. Bože Ćěło
- 7.-9.7. folklorny festiwal
- 10.-16.7. nabožne prózdninske dny
- 19.8. šulski zachod
- 15.10. kermuša we Wikariji
- 22.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. firmowanje
- 29.10. kermuša we Worklecach

- 22.2. Aschermittwoch
- 2.3. Infoabend zum Stand der Vorbereitungen der 800Jahr-Feier
- 6.4. Gründonnerstag
- 9.4. Ostersonntag
- 14.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 15.-17.5. Bitttage
- 18.5. Himmelfahrt
- 21.5. Erstkommunion in der Pfarrvikarie
- 28.5. Pfingstsonntag
- 8.,11.,15.6. Fronleichnam
- 7.-9.7. Folklorefestival Lausitz
- 10.-16.7. RKW
- 19.8. Schuleingang
- 15.10. Kirmes in der Pfarrvikarie
- 22.10. Kirmes in Crostwitz
- 28.10. Firmung
- 29.10.Kirmes in Räckelwitz

misjón k duchownemu přihotej na 800 lětny jubilej wobstaća wosady

 

 

Mission zur geistigen Vorbereitung auf das Pfarrjubiläum

 

 

Swjedźenski tydźeń k wosadnemu jubilejej 800-lětneho wobstaća wosady swj. jap. Symana a Judy kaž tež wjeski Chrósćicy wot 13.-22.6.2025 (19. a 22.6. je Bože Ćěło)

Folklorny festiwal 26.-29.6.2025

předstajenje pasjónskeje hry na farskej łuce w septembrje 2025

 

 

 

Festwoche zur 800-Jahrfeier der Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda, sowie dem Dorf/Gemeinde Crostwitz vom 13.-22.6.2025

Folklore Festival Lausitz 26.-29.6.2025

Freiluft Aufführung der Passion auf der Pfarrwiese im September 2025

 

 

Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ UhrImpuls do dnja / Tagesimpuls

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow