Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

Chowanje/Sterbefall

Dnja 10.04. zemrě w starobje 32 lět Michał Kral z Lejna. Pusty wječor w farskej cyrkwi: pjatk 16.04. wot 16:00 - 19:00 hodź. Chowanje a rekwiem: sobotu 17.04., 09:00 hodź. R.I.P.

Dnja 11.04. zemrě w starobje 75 lět Monika Bulankowa, rodź. Žófkec, z Jawory. Pusty wječor w farskej cyrkwi: póndźelu 19.04. wot 18:00 - 20:00 hodź. Chowanje a rekwiem: wutoru 20.04., 16:00 hodź. R.I.P.

na 3. jutrownej njedźeli, 18.04.2021

1. We wšitkich cyrkwjach a kapałkach biskopstwa maja so hygieniske předpisy dodźeržeć. Kóždy kemšer ma kontaktowu kartku wupjelnić. W cyrkwi je předpisane, zo maja so mediciniske abo FFP2 maski nosyć.

2. Šulske kemše su w Chrósćicach štwórtk 16:00 hodź.

3. Prěnjowoprawjenska w Chrósćicach je štwórtk
* 14:00 hodź. za šulerjow Chróšćan šule
* 15:00 hodź. za šulerjow Worklečan šule
* 17:00 hodź. w němskej rěči

4. Prěnjowoprawjenska wučba w Pančicach-Kukowje: srjedu a pjatk po planje

5. Firmowanska wučba: wutoru a srjedu po planje

6. Pokutny róžowc: wutoru 18:00 hodź. w farskej cyrkwi

7. Kemše we Worklecach: štwórtk 18:30 hodź. (ně); njedźelu 10:30 hodź. (s)

8. Kemše w Dobrošicach: srjedu 18:00 hodź.

9. Kolekta je přichodnu njedźelu za wukubłanje měšnikow postajena.

10. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary:
za ponowjenje farskeje cyrkwje: 1x60€ a 1x200€.

11. Srjedu je tomu 50 lět, zo je něhdyši Chróšćanski farar msgr. Jan Wjeńka zemrěł. Pjatk wječor na kemšach so na njeho spomina.

12. Přichodnu njedźelu, na swjateho Marka, su kemše po njedźelskim porjedźe. Procesjón do klóštra njepóńdźe.

13. Dnja 10.04. zemrě w starobje 32 lět Michał Kral z Lejna. Chowanje a rekwiem běštej 16. apryla (wčera).
Dnja 11.04. zemrě w starobje 75 lět Monika Bulankowa, rodź. Žófkec, z Jawory. Paćer pusteho wječora je póndźelu 18:00 do 20:00 hodź. Chowanje a rekwiem stej wutoru 16:00 hodź. - RIP -

wot njedźele 18.04. do njedźele 25.04.2021

3. jutrowna njedźela

18.04.

7:00 h za + Franca Domša ze Zejic

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für ++ Anna Rentsch und Ehm. Johann aus Crostwitz, sowie leb. und +++ der Familie (za ++ Hanu Rjenčowu a m. Jana z Chrósćic a žiw. a +++ swójbnych)

14:00 h nyšpor

póndźela, 19.04.

Lea IX.

7:00 h za ++ Hanu Wróblowu, m. Bena, dźowku Marju a wnučku Sylwiju

wutora, 20.04.

7:00 h za žiw. a +++ swójby Panec z Hórkow

srjeda, 21.04.

7:00 h za +++ Móniku Bulankowu, m. Bena a syna Křesćana z Prawoćic

štwórtk, 22.04.

16:00 h za chude duše, skazana z Chrósćic

pjatk,23.04.

Jurja /
Wójćecha

18:30 h swjaty róžowc a swjata spowěź (f. Deleńk)
19:00 h za ++ Jurja Glücklicha a m. Hańžu z Radworja

sobota, 24.04.

16:00 swjata spowědź (f. Deleńk)

18:00 swjata spowědź (f. Anders)

18:30 h za +++ Hanu Handrikowu, m. Pawoła, syna Jurja a wnučka Marka

4. jutrowna njedźela

25.04.


Marka

7:00 h za ++ Měrćina a Ławrjenca Kmjeća z Chrósćic

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für + Pfarrer Msgr. Martin Salowski (za + fararja msgr. Měrćina Salowskeho)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu

18.04.

3. Ostersonntag

3. jutrowna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Mikławša Wjacławka k lětnemu wopomnjeću

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Veronika Rietscher aus Kriepitz, lebende u. +++ Fam. Rietscher u. Jorsch

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu

19.04. Hl. Leo IX.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru

20.04.

7.00

18.30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu

21.04.

Hl. Anselm

Hl. Konrad von Parzham

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ swójbow Cymermanec a Šołćic

Donnerstag / štwórtk 22.04.

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk

23.04.

Hl. Georg
Hl. Adalbert

7.00

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ................................................

Samstag / sobotu

24.04.

Hl. Fidelis von Sigmaringen

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu 25.04.

4. Ostersonntag
4
. jutrowna njedźela

Hl. Markus

Weltgebetstag für
geistliche Berufe

7.30

9.00

10.30

 

16.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ swójbow Škodźic a Šustrec

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ lebende u. +++ Fam. Kubasch aus Kuckau

11.30-16.00h modlerske hodźiny / Anbetungstunden

Rosenkranz u. eucharistischer Segen

na njedźeli Božeje miłosće, 11.04.2021

1. We wšitkich cyrkwjach a kapałkach biskopstwa maja so hygieniske předpisy dodźeržeć. Kóždy kemšer ma kontaktowu kartku wupjelnić. W cyrkwi je předpisane, zo maja so mediciniske abo FFP2 maski nosyć.

2. Šulske kemše su * w klóštrje wutoru 15:30 hodź.
* w Chrósćicach štwórtk 16:00 hodź.

3. Prěnjowoprawjenska wučba w Chrósćicach je štwórtk
* 14:00 hodź. za šulerjow Chróšćan šule
* 15:00 hodź. za šulerjow Worklečan šule
* 17:00 hodź. w němskej rěči

4. Prěnjowoprawjenska wučba w Pančicach-Kukowje je wot toho tydźenja zaso srjedu a pjatk po planje.

5. Firmowanska wučba je wutoru a srjedu zaso po planje.

6. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu. Prosymy wopor samostatnje do korbikow při zachodach/wuchodach połožić.

7. Pjatk po kemšach zetkaja so wjesni kantorojo Chróšćanskich křižerjow na farje.

8. Wšitcy čłonojo wosadneje rady su sobotu na klawzurne posedźenje přeprošeni. Spočatk je 14:00 hodź. w cyrkwi. Kóždy wobdźělnik njech přinjese prošu dopokaz za aktualny negatiwny corona-test sobu.

9. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary:
za ponowjenje farskeje cyrkwje: 2x 50€, 1x250€
za ponowjenje woknow farskeje cyrkwje 1x550€.

10. Hač do 16.4. je farski běrow w Chrósćicach dowola dla zawrjeny.

Dnja 02.04. zemrě w starobje 88 lět Rudolf Mark z Pančic-Kukowa. Chowanje a rekwijem běštej štwórtk. R.I.P.

wot njedźele 11.04. do njedźele 18.04.2021

Druha jutrowna njedźela,

11.04.

Njedźela Božeje miłosće

7:00 h za ++ Marju Domašcynu a m. Michała z Hórkow

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für ++ Rosalia Hofmann, Ehm. Hagen und Sohn Jens aus Höflein (za + Rozaliju Hofmanowu, m. Hagena a syna Jensa z Wudworja)

14:00 h nyšpor

póndźela, 12.4.

7:00 h za ++ Franca Nowaka a m. Lejnu z Noweje Wjeski

wutora, 13.04.

7:00 h za +++ Jana Besera, m. Marju a syna Konrada

srjeda, 14.04.

7:00 h za ++ Jana Dórnika, m. Zalu a syna Franca z Chrósćic

štwórtk, 15.04.

16:00 h za +++ Pawoła Štrajchera z Chrósćic, ++ staršeju z Koćiny a + sotru Rozu

pjatk, 16.04.

18:30 h swjaty róžowc a swjata spowěź (f. Deleńk)

19:00 h za + Alojsa Wjeselu z Chrósćic

sobota, 17.04.

16:00 h swjata spowědź (f. Deleńk)

18:00 h swjata spowědź (k. Buliš)

18:30 h dźakna Boža mša k złotemu kwasej mandźelskeju Wowčerjec z Prawoćic

3. jutrowna njedźela

18.04.

7:00 h za + Franca Domša ze Zejic

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für ++ Anna Rentsch und Ehm. Johann aus Crostwitz, sowie leb. und +++ der Familie (za ++ Hanu Rjenčowu a m. Jana z Chrósćic a žiw. a +++ swójbnych)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu

11.04.

Weißer Sonntag
Młode jutry

Hl. Stanislaus

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Rudija Wjacławka

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: in bestimmter Meinung - Dankmesse

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 12.04.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru

13.04. - Hl. Martin I.

7.00

15.30

18.30

Konventmesse

dźěćace kemše / Kindergottesdienst

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu

14.04.

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za +++ Móniku, Jurija a syna Konrada Krawčikec z Jawory

Donnerstag / štwórtk

15.04.

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk

16.04.

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Heilige Messe / Boža mša w serbskej rěči: za + Měrčina Hicku z Jawory k lětnemu wopomnjeću

Samstag / sobotu

17.04.

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu

18.04.

3. Ostersonntag

3. jutrowna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Mikławša Wjacławka k lětnemu wopomnjeću

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Veronika Rietscher aus Kriepitz, lebende u. +++ Fam. Rietscher u. Jorsch

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow