Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

Chowanje/Sterbefall

Dnja 05.01. zemrě w starobje 84 lět Jan Maršner, ze Zejic. Chowanje popjelncy a rekwijem: Termin so hišće wozjewi.
Dnja 17.01. zemrě w starobje 93 lět sotra Hiltruda, Marja Dźisławkec, z Worklec. Paćer pusteho wječora w cyrkwi: srjedu, 20.01., 17:00 - 19:00 hodź. Chowanje a rekwijem: štwórtk, 21.01., 15:00 hodź.
Dnja 18.01. zemrě w starobje 83 lět Helmut Ledźbor, ze Serbskich Pazlic. (Zemrěty bě sobustaw Njebjelčanskeho bratstwa swjateho Bosćana.) Paćer pusteho wječora w cyrkwi: štwórtk, 21.01., 17:00 - 19:00 hodź. Chowanje a rekwijem: pjatk, 22.01., 9:00 hodź.
- RIP -

na druhej přezlětnej njedźeli, 17.01.2021

1. Wutrobny Zapłać Bóh wuprajimy młodostnym z Hórkow a Hory za wuhotowanje Božeje mšě na swjedźenju Křćeńca Knjeza.

2. We wšitkich cyrkwjach a kapałkach biskopstwa maja so hygieniske předpisy dodźeržeć. Kóždy kemšer njech prošu swój wopyt Božej mšě registruje. K tomu prosymy wupjelnić kontaktowu kartku.

3. Nyšpor dźensa: w farskej cyrkwi 14:00 hodź.; w klóštrje dźensa 14:30

4. Róžowc: w klóštrje dźensa 14:00 a wutoru 18:30 hodź.
w Chrósćicach pjatk do kemši

5. Póstny dźeń: lubjeny póstny dźeń wosady je wutoru

6. Modlitwa: swjatemu Bosćanej wutoru 17:00 h farskej cyrkwi

7. Dźewjatnica: swjatemu Bosćanej modli so póndźelu a wutoru

8. Swjateho Bosćana: srjedu z kemšemi 7:00, 9:00 a 19:00 hodź., nyšpor 14:00 hodź.

9. Pokutny róžowc: w farskej cyrkwi wutoru 18:00 hodź.

10. Kolekta: přichodnu njedźelu za wukubłanje měšnikow

11. Šulske kemše: w Chrósćicach štwórtk 16:00 hodź.

12. Intencije za Bože mšě w farskej cyrkwi su wšitke zapisane. Někotre intencije wob tydźeń su hišće swobodne.

13. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary:
za zběrku hwězdneho spěwanja darichu wosadni 2.062 €, za Afriku (1.1.) 301 €
za farsku cyrkej: 3x 100€.

14. Dnja 09.01. zemrě w starobje 78 lět Křesćan Bulank z Pančic-Kukowa.
Chowanje a rekwiem běštej srjedu.
- RIP - Knjez njech daj jemu wěčny wotpočink.
A wěčne swětło jemu swěći.
Njech wotpočuje w pokoju.
Amen.

wot njedźele 17.1. do njedźele 24.01.2021

njedźelu,

17.01.

7:00 h za + Józefa Bajtela z Pančic-Kukowa k prěnjolětnemu wopomnjenju a m. Johanu

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für Johann Sauer, Ehfr. Anna und Tochter Maria aus Räckelwitz (za +++ Jana Žura, m. Hanu a dźowku Marju z Worklec)

14:00 h nyšpor

póndźelu, 18.01.

7:00 h za +++ swójby Čunkec z Chrósćic

wutoru, 19.01.

lubjeny pokutny
a póstny dźeń wosady

7:00 h za + Jana Handrika z Lejna

17:00 h modlenje w cyrkwi

18:00 h pokutny róžowc

srjedu,

20.01.

swj. Bosćana

7:00 h za + Wernera Gano z Chrósćic

9:00 h za + Pawoła Winara, kaž tež za žiw. a +++ swójbnych

14:00 h nyšpor

19:00 za + Marju Nukowu ze Stareje Cyhelnicy

štwórtk, 21.01.

16:00 h za žiw. a +++ swójby Hrjehorjec z Worklec

pjatk, 22.01.

18:30 h swjata spowědź

19:00 h za + Christiana Šnajdera z Chrósćic k prěnjolětnemu wopomnjenju

sobotu, 23.01.

16.00 h swjata spowědź

18:30 h za ++ Johanu Bajtelowu a m. Józefa z Pančic-Kukowa

njedźelu,

24.01.

7:00 h za +++ Jurja Měrćinka, m. Hańžu a syna Jana a žiw. a +++ swójbnych z Chrósćic

9:00 h Boža mša za wosadu

10:30 h für + Gertrud Ćemjer aus Camina (za + Hertu Ćemjerowu z Kamjeneje)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu 17.01.

2. Sonntag im Jahreskreis
2. přezlětna njedźela

Hl. Antonius d. Große
swj. Antonija wulkeho

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Hilžu Wernter a mandźelskeho Alfreda

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Marietta Azzopardi

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Montag / póndźelu 18.01.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 19.01.

7.00

18.30

Konventmesse

Rosenkranz für geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 20.01.

Hl. Sebastian
Swj. Bosćana

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Weru Čerensku, žiw. a +++ swójbnych

Donnerstag / štwórtk 21.01.

Hl. Agnes - swj. Hańže

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk

22.01.

7.00

19.00

19.30

Konventmesse

spowědź / Beichtgelegenheit

Heilige Messe / Boža mša w serbskej rěči: za ++ Pawoła Rjedu, mandźelsku Marju, a + wnučka Štefana

Samstag / sobotu 23.01.

7.00

Konventmesse

Sonntag / njedźelu 24.01.

3. Sonntag im Jahreskreis
3. přezlětna njedźela

Hl. Franz v. Sales
swj. Franca Saleskeho

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ..................................................

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für .............................................

Rosenkranz für Frieden in der Welt

na njedźeli Křćeńca Knjeza, 10.01.2021

1. Wutrobny Zapłać Bóh wuprajimy wšitkim, kotřiž su na najwšelakoriše wašnje w hodownym času Bože mšě a nyšpory wobrubili a wšelakore akcije na dobro wosadneje zhromadnosće, kaž tež na dobro akcije hwězdneho spěwanja organizowali, wuhotowali a přewjedli a so modlili.

2. We wšitkich cyrkwjach a kapałkach biskopstwa maja so hygieniske předpisy dodźeržeć. Kóždy kemšer njech prošu swój wopyt Božej mšě registruje. K tomu prosymy wupjelnić kontaktowu kartku.

3. Nyšpor dźensa: w farskej cyrkwi 14:00 hodź.

4. Róžowc: w klóštrje dźensa 14:00 a wutoru 18:30 hodź. w Chrósćicach pjatk do kemši.

5. K přihotej patronatneho swjedźenja Bratstwa swj. Bosćana modlimy so wot póndźele wšědnje nowenu k swjatemu Bosćanej.

6. Kolekta je přichodnu njedźelu za wosadu.

7. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary:
za farsku cyrkej: 4x 100€, 1x 200€, 1x300€, 1x1.000€ a 1x 1.230€;
za ponowjenje cyrkwinskich woknow a fasady dari so 1x 500€.

8. Šulske kemše: w klóštrje wutoru chowanja dla njebudu,  w Chrósćicach su štwórtk 16:00 hodź.

9. Kaž w hodownym postrowje wozjewjene, planujemy domyswjećenje po zwučenych čarach z modlitwu před durjemi chěžow a bydlenjow. Podlěšeny lockdown pak nas Bohužel nuzuje domyswjećenje dale přesunyć.

10. Dnja 03.01.2021 zemrě w starobje 94 lět Hana Winarjowa, rodź. Šěnec, z Hory. Chowanje a rekwijem běštej štwórtk.
Dnja 31.12. zemrě w starobje 85 lět Annemarie Opitz, rodź. Robel, z Worklec. Chowanje a rekwijem běštej pjatk.
Dnja 05.01. zemrě w starobje 84 lět Jan Maršner, ze Zejic. Termin chowanja popjelncy a rekwijema so hišće wozjewi.
Dnja 07.01. zemrě w starobje 81 lět Sbignev Heichel, z Pančic-Kukowa. Paćer pusteho wječora w cyrkwi je póndźelu, 11.01., 17:00 - 19:00 hodź. Chowanje a rekwijem budźetej wutoru, 12.01., 15:00 hodź.
- RIP -

wot njedźele 10.1. do njedźele 17.01.2021

njedźela, 10.01.

Křćeńca Knjeza

7:00 h za + Hilžu Šewcowu z Noweje Wjeski a ++ staršeju

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für leb. und +++ der Familien Ziesch aus Nebelschütz und Noack aus Höflein (za žiw. a +++ swójbow Cyžec z Njebjelčic a Nowakec z Wudworja)

14:00 h nyšpor

póndźela,11.01.

7:00 h za + Jurja Brojera, kaž tež za žiw. a +++ swójbnych

wutora, 12.01.

7:00 h za + Bena Měrćinka z Ralbitz, kaž tež za žiw. a +++ swójbow Měrćinkec a Šěnec

srjeda, 13.01.

7:00 h za + Hanu Koklinu, bratra Jana a m. Hańžu z Wudworja

štwórtk, 14.01.

16:00 h za žiw. a +++ swójbow Čunkec a Wjeselic z Chrósćic

pjatk,  15.01.

18:30 h swjata spowědź

19:00 h za + Pawoła Wićaza Chróšćanskeho k 120-tym posmjertninam

sobota, 16.01.

16.00 h swjata spowědź

18:30 h za chude duše, skazana z Chrósćic

2. přezlětna njedźela,

17.01.

7:00 h za + Józefa Bajtela z Pančic-Kukowa k prěnjolětnemu wopomnjenju a m. Johanu

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für Johann Sauer, Ehfr. Anna und Tochter Maria aus Räckelwitz (za +++ Jana Žura, m. Hanu a dźowku Marju z Worklec)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu

10.01.

Fest der Taufe des Herrn
Křćeńcy Knjeza

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Bena Domša

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Zacharias

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 11.01.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 12.01.

7.00

x x x

18.30

Konventmesse

kein Kindergottesdienst

Rosenkranz für geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 13.01.

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Joachima Göhlera z Drježdźan

Donnerstag / štwórtk 14.01.

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk

15.01.

7.00

19.00

19.30

Konventmesse

Beichtgelegenheit / spowědź (Pfr. Anders)

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...

Samstag / sobotu

16.01.

7.00

16.00

Konventmesse

spowědź / Beichte

Sonntag / njedźelu 17.01.

2. Sonntag im Jahreskreis
2. přezlětna njedźela

Hl. Antonius d. Große
swj. Antonija wulkeho

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ...

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow