Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy, Chrósćicy a wikariju Marje donjebjeswzaća, Pančicy-Kukow

na młodźinskej wuznawanskej njedźeli - Chrysta Krala, dnja 26.11.2023

1. W Chrósćicach je dźensa (njedźelu) 14:00 hodź. nyšpor dekanatneje młodźiny. Přizamknje so zetkanje na farje. Prošu wobkedźbujće dalše wozjewjenja dekanatneho dušepastyrstwa přichodnych třoch měsacow zady we wuwěšku.

2. Róžowc modlimy so
*
w klóštrje: njedźelu 14:00 hodź. wutoru 18:30 hodź. (ně) a pjatk do kemši
* w Chrósćicach: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź., wutoru je pokutny róžowc
* w Dobrošicach: srjedu do kemši
* we Worklecach: wutoru a štwórtk 18:00 hodź.

3. Domawobstaranja so přesunu.

4. Póndźelu rano (jutře) kemše w farskej cyrkwi njebudu.

5. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź., we Worklecach štwórtk 18:30 hodź.

6. Šulske kemše su: * srjedu 16:00 hodź. we Worklecach
* štwórtk 15:00 hodź. w Chrósćicach

7. Prěnjowoprawjenska wučba:
* w klóštrje
na wikariji srjedu a pjatk w zwučenych časach
* we Worklecach a Chrósćicach prěnjowoprawjeska wučba njebudźe.

8. Ćiche modlenje před Najswjećišim: štwórtk 20:30 hodź. w farskej cyrkwi.

9. Kolpingojo zetkaja so štwórtk 19:00 hodź. z knjezom Furchnerom.

10. Přiležnosć k swjatej spowědźi:
* w klóštrje pjatk do kemši a sobotu 16:00 hodź.
* w Chrósćicach pjatk a sobotu do kemši a sobotu 16:00 hodź.

11. Prěnja adwentna vesper młodźiny je sobotu 20:00 hodź. w farskej cyrkwi zhromadnje z Radworskej młodźinu. Młodźina wužiwa prošu nabočny zachod zady na sewjeru. Po vesperi je zhromadny wječor na farje.

12. Zběrka přichodnu njedźelu je biskopska, za caritas postajena.

13. Wutrobny Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary:
za farsku cyrkej je so dariło 1x200 €.

14. Wosadny farar dale njeje w słužbje.

15. Wšitke rjedźerki farskeje cyrkwje přeprošujemy pjatk 8.12. na wječorne kemše, kotrymž so zhromadny wječor z wječerju přizamknje. Planowanja dla prosymy wšitkich so do lisćiny zapisać.

16. Póndźelu 19:00 hodź. zetka so wosadne předstejićerstwo na farje.

17. Wšitkich sobustawow kružka Hilžbjetow, tež z farskeje wikarije, přeprošujemy srjedu, 29.11., 19:00 hodź. k přihotej hodownych pakčikow na faru.

wot njedźele 26.11. do njedźele 03.12.2023

njedźela,

26.11.

Chrysta Krala

7:00 h za + Bena Elu a žiw. a +++ swójbnych z Hórkow

9:00 h za wosadu

10:30 h za ++ Marju Šołćinu a m. Jurja z Hórkow, kaž tež žiw. a +++ swójbnych (für ++ Maria Scholze und Ehm. Georg aus Horka, sowie leb. und +++ der Familie)

14:00 h nyšpor dekanatneje młodźiny

MN

TD

TDcu

póndźela,

27.11.

kemše njejsu

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

sami

wutora,

28.11.

7:00 h za + Hańžu Rößlerowu ze Šěrachowa

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

TD

sami

srjeda,

29.11.

7:00 h za ++ Hańžu Knopowu a m. Pawoła z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MN

sami

štwórtk,

30.11.

swj. Handrija

15:00 h šulske kemše: za žiw. a +++ swójby Brězanec z Nuknicy

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

20:30 h swjata hodźina

TD
sami

MěD

pjatk,

01.12.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za + Joachima Klimanta a ++ staršeju z Noweje Wjeski

A
A

sobota,

02.12.

16:00 h swjata spowědź

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za ++ Křesćana Bulanka a ++ staršeju z Prawoćic

20:00 h vesper młodźiny

MěD

A

A

MěD

njedźela,

03.12.


1. adwent

7:00 h za + Jana Jakubaša, kaž tež žiw. a +++ swójbnych

9:00 h za wosadu (swójbne kemše)

10:30 h za ++ Hanžu a Jakuba Młynka, kaž tež Pawoła Młynka z Hórkow (für ++ Agnes Müller und Ehm. Jakob, sowie Paul Müller aus Horka)

14:00 h adwentny nyšpor

MěD

MěD

MěDMěD

na 33. přezlětnej njedźeli, dnja 19.11.2023

1. W Chrósćicach dźensa (njedźelu) 14:00 hodź. nyšpor njeje.

2. Róžowc modlimy so
*
w klóštrje: njedźelu 14:00 hodź. wutoru 18:30 hodź. (ně) a pjatk do kemši
* w Chrósćicach: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź., wutoru je pokutny róžowc
* w Dobrošicach: srjedu do kemši
* we Worklecach: wutoru a štwórtk 18:00 hodź.

3. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź., we Worklecach štwórtk 18:30 hodź.

4. Šulske kemše su: * wutoru 15:30 hodź. w klóštrje
* štwórtk 15:00 hodź. w Chrósćicach

5. Prěnjowoprawjenska wučba:
* w klóštrje
na wikariji srjedu a pjatk w zwučenych časach
* we Worklecach a Chrósćicach tutón tydźeń prěnjowoprawjenska wučba njeje.

6. Póndźelu rano (jutře) kemše w farskej cyrkwi njebudu.

7. Wosadna rada přeprošuje na přednošk do Worklec štwórtk 23.11. po kemšach (někak 19:00 hodź.). Knjeni dr. Ulrike Irrgangowa z Drježdźan přednošuje w němskej rěči na temu: "Dźakownosć jako zakładne stejišćo žiwjenja".

8. Pjatk 19:45 hodź. je křćeńske zrěčenje na farje.

9. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Rudijej Čornakej z Chrósćic.

10. Zběrka přichodnu njedźelu je za nadawki na městnje.

11. Njedźelu Chrysta Krala, 26.11., zetka so dekanatna młodźina 14:00 hodź. na nyšpor w Chrósćicach. Přizamknje so zetkanje na farje. Prošu wobkedźbujće dalše wozjewjenja dekanatneho dušepastyrstwa přichodnych třoch měsacow zady we wuwěšku.

12. Wosadny farar hač do 29. nowembra njeje w słužbje.

13. Wšitke rjedźerki farskeje cyrkwje přeprošujemy pjatk 8.12. na wječorne kemše, kotrymž so zhromadny wječor z wječerju přizamknje. Planowanja dla prosymy wšitkich so do lisćiny zapisać.

14. Póndźelu za tydźeń, 27.11., zetka so wosadne předstejićerstwo na farje.

15. Wšitkich sobustawow kružka Hilžbjetow, tež z farskeje wikarije, přeprošujemy srjedu, 29.11., k přihotej hodowneje akcije na faru.

16. Zajimcy za klětušu wosadnu putnisku jězbu do Roma měli so pola zarjadowarja A-Teams přizjewić (modality hlej flajer).

17. Putnikowanje młodostnych do Krupki wotměje so wot 21. do 26. julija 2024.

wot njedźele 19.11. do njedźele 26.11.2023

njedźela, 19.11.

Diasporna njedźela

7:00 h za ++ Jurja Pěčku a m. Hańžu z Chrósćic, kaž tež + Lejnu Pěčkec

9:00 h za wosadu

10:30 h za ++ Madlenu Šołćinu a m. Jurja z Lejna (für ++ Magdalena Scholze und Ehm. Georg aus Lehndorf)

nyšpor njeje

Jak

Jak

Jak

póndźela, 20.11.

kemše njejsu

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće


sami

wutora, 21.11.

7:00 h za chude duše, skazana z Miłoćic

18:30 h pokutny róžowc

TD

sami

srjeda, 22.11.

7:00 h za chude duše, skazana z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

TD

sami

štwórtk, 23.11.

15:00 h šulske kemše: za ++ Annemarie a Franca Brycku z Kopšina a Edelgard a Hansa Sawackeho z Njedźichowa

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

TD

sami

pjatk, 24.11.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za žiw. a +++ swójbow Hrjehorkec z Wudworja a Koklic ze Sernjan

TD

TD

sobota, 25.11.

swj. Katyrny

14:30 h křćeńca Rudija Čornaka z Chrósćic

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za ++ Pawoła Škodu a m. Marju, kaž tež ++ syna Jurja a Hajka Petzolda

TD

TD

TD

njedźela, 26.11.

Chrysta Krala

7:00 h za + Bena Elu a žiw. a +++ swójbnych z Hórkow

9:00 h za wosadu

10:30 h za ++ Marju Šołćinu a m. Jurja z Hórkow, kaž tež žiw. a +++ swójbnych (für ++ Maria Scholze und Ehm. Georg aus Horka, sowie leb. und +++ der Familie)

14:00 h nyšpor dekanatneje młodźiny

TD

MN

cu

Sonntag / njedźelu 12.11.

XXXII. Sonntag im Jahreskreis
32. přezlětna njedźela
Hl. Josaphat

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jurja Krawčika a mandź. Marju, a + syna Konrada z Jawory

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Martin Hicke

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 13.11.

7:00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 14.11.

7:00

15:30

18:30

Konventmesse

šulske kemše / Schulkindermesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 15.11.

Hl. Albert d. Gr., Hl. Leopold

7:00

8:00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...............................

Donnerstag / štwórtk 16.11.
Hl. Margareta von Schottland

7:00

Konventmesse

Freitag / pjatk 17.11.

Hl. Gertrud von Helfta

7:00

19:00

19:30

Konventmesse

róžowc wo měšniski dorost / spowědź

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ Marija pyta hospodu z Jawory

Samstag / sobotu 18.11.

7:00

16:00

Konventmesse

Beichte / spowědź

Sonntag / njedźelu 19.11.
XXXIII. Sonntag im Jahreskreis
33. přezlětna njedźela
Hl. Elisabeth von Thüringen

7:30

9:00

10:30

14:00

14:30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jana Lipiča a mandź. Marju z Pančic

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Klaus Kubsch u. +++ Angehörige

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Chrósćicy: štwórtk 15:00 hodź.

Workelcy: srjedu 16:00 hodź.

farska wikarija: stajnje wutoru 15:30 hodź.: 12.9., 26.9., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.,

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Wulět dekanatneje młodźiny

Za wulět dekanatneje młodźiny (za młodostnych wot 9. lětnika) njedźelu 3.9. su přizjewjenja online hišće hač do wutory 8.8. móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.

Dźěłarnička WaageMut®

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitkich młodostnych wot 8. lětnika kaž tež młodych dorosćenych na seksualnopedagogisku dźěłarničku WaageMut® dnja 9.9. na Radlubin do Ralbic. Přizjewjenja su hač do wutory 8.8. online móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow