Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

na 17. přezlětnej njedźeli, 25.07.2021

1. Dołhož je incidenca we wokrjesu pod 10 njetrjeba so maska w cyrkwi wužiwać; tež kontaktne daty njetrjebaja so hromadźić; dźiwać pak ma so na wotstawki.

2. Nyšpor: * w Chrósćicach dźensa 14:00 hodź.

3. Róžowc * w klóštrje njedźelu (dźensa) 14:00 a wutoru 18:30 hodź.
* w Chrósćicach pjatk do kemši

4. Zbytne intencije za Bože mšě w farskej cyrkwi hač do 31.1.2022 přijimuja so k wotwrjenskim časam w farskim běrowje.

5. Nabožne prózdninske dny:

a) w Chrósćicach:
- wot póndźele do srjedy za dźěći zakładneje šule; štwórtk a pjatk 5.-8. lětnik.
- snědać a swaćić měli dźěći doma; na farje je lětsa jenož wobjed
- kemše swjeća so póndźelu, wutoru, štwórtk a pjatk 9:00 h w cyrkwi.
- srjedu je wulět z kupanjom z dźěći 1. do 4. lětnika, kemše swjeća so po puću
- štwórtk wječor wot 17:30 do 19:30 hodź. je za šulerjow 5.-8. lětnika wosebity program na farskej łuce
- farski dwór je wot njedźele, 25.07., hač do pjatka, 30.07., za jězdźidła zawrjeny; prošu parkujće awta na parkowanišćach zwonka dwora.
- dźensa (njedźelu) 18:00 hodź. zetkaja so pomocnicy k přihotej rumnosćow a farskeho dwora za Nabožne prózdninske dny.

b) w Klóštrje:
- spočatk je póndźelu 8:15 hodź. w cyrkwi, dźeń so wšědnje 13:30 hodź. z nyšporom zakónči, potom smědźa so dźěći před wikariju wotewzać
- informacijske cedlki su dźěći hižo dośtali
- pjatk su zakónčace kemše 18:00 hodź. z přiwzaćom nowych ministrantow
- pjatk a přichodnu njedźelu po wšitkich kemšach, 1.8., je w klóšterskej cyrkwi zběrka za nabožny tydźeń

6. Zapłać Bóh wuprajimy za sćěhowace dary:
za wokna a fasadu farskeje cyrkwje: 2x 100 €, 1x200€, 1x 300€, 1x500€
za nowy swjaty křiž: 1x 50€

7. Cyrkej so tež tutón tydźeń pjatk 16:00 hodź. rjedźi. Prosymy wosadnych wo pomoc.

8. Křćenske zrěčenje je pjakt 19:45 hodź. w Chrósćicach na farje.

9. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

10. Dźensa po dopołdnišich kemšach su wšitcy zajimcy na beneficne zarjadowanje na farskim dworje přeprošene. Lokalne hudźbne cyłki proša wo dary za pod sćěhami njewjedra ćerpjacu Morawu. Wo napoje a wobjed je postarane.

11. Dźensa (njedźelu) 15:30 hodź. poswjeći so pola swójby Hanki a Joachima Šwejdy w Miłoćicach ponowjeny swjaty křiž.

12. Tutón tydźeń prosymy znowa wo pomoc při syčenju trawy na kěrchowje.

13. Wosadne předstejićerstwo zetka so wutoru 18:00 hodź. na farje.

14. Farska wikarija je w septembrje na rjedźe wuhotować nabožne słowo k dnjej w serbskim rozhłosu. Lisćina leži zady w klóšterskej cyrkwi. Prosymy zwólniwych so hač do 5. awgusta zapisać.

15. Jako přihot na porcjónkulski wotpusk je přiležnosć k swjatej spowědźi:
- w Róžeńće: sobotu w 17:00 hodź. pola štyrjoch spowědnikow
- w farskej cyrkwi: pjatk 18:30 hodź., sobotu 16:00 hodź. stajnje pola dweju spowědnikow
- w Klóšterskej cyrkwi: pjatk 17:30 hodź. a sobotu 16:00 hodź., jedyn spowědnik

16. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Herminje Größer z Bannewitz.

17. Sakrament swjateho mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so
1. króč: Nico Sachsa a Michaela Domaškec z Łusča.
1. króč: Tobias Domaška z Hórkow a Anna Kuntsche z Budyšina.

wot njedźele 25.07. do njedźele 01.08.2021

njedźelu,

25.07.

swj. japoštoła Jakuba

7:00 h za ++ Marju a Jurja Krječmarja z Chrósćic a +++ přiwuznych

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für leb. und +++ der Familien Wagner und Eckert (za žiw. a +++ swójbow Wagner a Eckert)

14:00 h nyšpor

póndźela, 26.07.

swj. Joachima a Hany

w cyrkwi 9:00 h za chude duše, skazana z Chrósćic

wutoru, 27.07.

w cyrkwi 9:00 h k jandźelam pěstonam, skazana z Prawoćic

srjedu, 28.07.

po puću 10:00 h za + fararja Clemensa Hrjehorja

štwórtk, 29.07.

w cyrkwi 9:00 h za + Gersona Šwentesiusa z Nowoslic

18:30 hodź. Boža mša we Worklecach

pjatk, 30.07.

w cyrkwi 9:00 h za + Siegfrieda Baumgärtela z Worklec

18:30 h róžowc a swjata spowědź (k. Mróz/f. Deleńk)

19:00 h za ++ Marju Hančikowu a m. Pawoła z Chrósćic, kaž tež za +++ swójbow Wićazec z Boranec

sobotu,

31.07.

swj. Ignacija

14:30 h křćeńca Herminy Größer z Drježdźan-Bannewitz

16:00 h swjata spowědź (k. Mróz/f. Deleńk)

18:00 h swjata spowědź (f. Deleńk)

18:30 h za + Marju Młynkowu a m. Pawoła z Hórkow

njedźelu,

01.08.

7:00 h za + Jurja Ćemjera z Kamjeneje

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für + Elisabeth Zschornak aus Crostwitz sowie +++ der Familie (za + Hilžu Čornakowu z Chrósćic, kaž tež +++ přiwuznych)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu 25.07.

17. Sonntag im Jahreskreis
17. přezlětna njedźela

Hl. Jakobus d. Ä.

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Jana Jakubaša ze Zejic

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für lebende u. +++ Fam. Handrick u. Mickel

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 26.07.

Hll. Joachim & Anna

7.00

8.30

Konventmesse

RKW hl. Messe

Dienstag / wutoru 27.07.

Hl. Margareta

7.00

8.30

18.30

Konventmesse

RKW hl. Messe

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu

28.07.

7.00

8.30

Konventmesse

RKW Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache

za ++ Jakuba Bilka a mandźelsku Hanu

Donnerstag / štwórtk

29.07. Hl. Marta

7.00

8.30

Konventmesse

RKW hl. Messe

Freitag / pjatk

30.07.

Hl. Petrus Chrysologus

7.00

 

18.00

Konventmesse

17.30-17.55h: spowědź / Beichtgelegenheit

RKW Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Bjarnata Cyža z Miłoćic, žiwych a +++ swójbnych

Samstag / sobotu 31.07.

Hl. Ignatius von Loyola

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu 01.08.

18. Sonntag im Jahreskreis
18. přezlětna njedźela

Hl. Alfons Maria von Liguori (+ 1787)

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Měrčina Donata

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ Agnes Kuring u. Ehemann Benno

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

na 16. přezlětnej njedźeli, 18.07.2021

1. Dołhož je incidenca we wokrjesu pod 10 njetrjeba so maska w cyrkwi wužiwać; tež kontaktne daty njetrjebaja so hromadźić; dźiwać pak ma so na wotstawki.

2. Nyšpor:
* w Chrósćicach dźensa 14:00 hodź.
* w klóštrje: dźensa 15:00 hodź. prěnjowoprawjenski dźakny

3. Kemše su póndźelu, wutoru a srjedu rano na farje.

4. Šulske kemše * pjatk 8:00 hodź. k zakónčenju šulskeho lěta.

5. Róžowc
* w klóštrje njedźelu (dźensa) 14:00 a wutoru 18:30 hodź.
* w Chrósćicach wutoru 18:00 hodź. pokutny a pjatk do kemši
* we Worklecach wutoru hižo 18:00 hodź., přizamknje so zhromadźizna kapałneho towarstwa

6. Prosymy dale cyrkej stajnje pjatk popołdnju wot 16:00 hodź. rjedźić. Wšitcy wosadni su přeprošeni so skupinam přidružić a jich při rjedźenju podpěrać.

7. Chróšćanska šola zwučuje wutoru 14:00 hodź. w Hórnikowym domje.

8. Intencije za Bože mšě w farskej cyrkwi, hač do 31.01.2022, přijimuja so štwórtk, 22.7. wot 16:00 hodź. na farje. Prěnjolětne wopomnjeća měli so do toho skazać.

9. Kolekta přichodnu njedźelu je za cyrkwinske twary postajena.

10. Zetkanje pomocnikow Nabožneho tydźenja w Chrósćicach je wutoru, 20.7., 18:00 hodź. na farje.

11. Nabožny tydźeń w klóštrje: Zhromadna snědań lětsa njebudźe. Dźěći měli doma snědać.

12. Zapłać Bóh wuprajimy za sćěhowacy dar:
za wokna a fasadu farskeje cyrkwje: 1 x 500€.

13. Sobotu, 24.7., rano 7:00 hodź. swjeći nowoměšnik pater Alberich Maria Dominik Albinus Andreas Fritsche, O.Cist. kemše w klóšterskej cyrkwi. Po kemšach spožća wón primicne požohnowanje. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

14. Přichodnu njedźelu po dopołdnišich kemšach zarjaduja wjacore hudźbne cyłki beneficny koncert na farskim dworje na dobro pod sćěhami njewjedra ćerpjacu Morawu. Prosymy na tutej njedźeli awto nic na farskim dworje wotstajić.

15. Přichodnu njedźelu w 15:00 hodź. poswjeći so pola swójby Hanki a Joachima Šwejdy w Miłoćicach ponowjeny swjaty křiž.

16. Wutoru, 20.7., su wěriwi na pišćelowy koncert do Baćonja přeprošeni. Zběrka při durjach je za ponowjenje tamnišich pišćelow postajena.

17. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so dźensa po nyšpor Avje Brězanec z Lipska a Lukašej Brězanej z Züricha.

wot njedźele 18.07. do njedźele 25.07.2021

njedźela,

18.07.

Klóšter
prěnje
swj. Woprawjenje

7:00 h za ++ Rejzu Matješcynu, m. Jurja z Ralbic a žiw. a +++ swójbynch

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für leb. und +++ der Familie Völkel aus Crostwitz (za žiw. a +++ swójby Völklec z Chrósćic)

14:00 h nyšpor

14:30 h křćeńca Avy Brězanec z Lipska a Lukaša Brězana ze Züricha

póndźela,

19.07.

na farje 7:00 h za +++ Marju Deleńkec, kaž tež ++ sotře a bratrow

wutora, 20.07.

Marhaty

na farje 7:00 h za žiw. a +++ swójbow Šewcec a Krawžic

srjeda, 21.07.

Ławrjeńca

na farje 7:00 h k jandźelam pěstonam

štwórtk, 22.07.
Marje Madleny

18:30 hodź. Boža mša we Worklecach

pjatk, 23.07.

Birgity

8:00 h za ++ Jurja Šołtu a syna Rajnera z Hórkow

18:30 h róžowc a swjata spowědź (k. Mróz)

19:00 h za ++ Hanu a Bena Krawca ze Smječkec

sobotu,

24.07.

Chrystoferusa

16:00 h swjata spowědź (k. Mróz)

18:00 h swjata spowědź (k. Mróz)

18:30 h za žiw. a +++ swójby Handrikec a Wernerec z Wěteńcy

njedźelu,

25.07.

swj. japoštoła Jakuba

7:00 h za ++ Marju a Jurja Krječmarja z Chrósćic a +++ přiwuznych

9:00 h Boža mša za wosadu (stream)

10:30 h für leb. und +++ der Familien Wagner und Eckert (za žiw. a +++ swójbow Wagner a Eckert)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu 18.07.

16. Sonntag im Jahreskreis
16. přezlětna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: in bestimmter Meinung

Konventhochamt

Prěnjowoprawjenska Boža mša / Erstkommunion

nyšpor prěnjowoprawjenskich dźěći / Andacht

Montag / póndźelu 19.07.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 20.07.

Hl. Margareta

7.00

18.30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 21.07.

Hl. Laurentius von Brindisi

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jurija Pawlika a mandźelsku Marju z Kukowa

Donnerstag / štwórtk 22.07.

Hl. Maria Magdalena

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk 23.07.

Hl. Birgitta von Schweden

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Jana Lipiča, žiwych a +++ swójbnych

Samstag / sobotu 24.07.

Hl. Christophorus

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu 25.07.

17. Sonntag im Jahreskreis
17. přezlětna njedźela

Hl. Jakobus d. Ä.

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Jana Jakubaša ze Zejic

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ Benno Kuring u. Ehefrau Agnes

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow