Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy, Chrósćicy a wikariju Marje donjebjeswzaća, Pančicy-Kukow

na 15. přelětnej njedźeli, dnja 14.07.2024

1. Dźensa 14:00 hodź. je w farskej cyrkwi nyšpor.

2. Młodostni-putnicy do Krupki zetkaja so dźensa k nyšporej w Chrósćicach. Po tym je zhromadźizna na farje.

3. Młodostni-putnicy do Krupki zetkaja so přichodnu njedźelu 13:00 hodź. na farskim dworje. Procesjón wužohnuje so 14:00 hodź.

4. Róžowc:
* Chrósćicy: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.; wutoru je pokutny róžowc
* Klóšter: wutoru 18:30 hodź, pjatk: 19:00 hodź., njedźelu 14:00 hodź.
* Worklecy: wutoru 19:00 hodź., štwórtk pak 18:00 hodź.

5. Kemše we Worklecach su štwórtk 18:30 hodź.

6. Sobotu swjećitaj mandźelskaj Klimanec z Wudworja swój złoty kwas. Přejemy jimaj Bože žohnowanje.

7. Kolekta je přichodnu njedźelu je za wosadnu pastoralku postajena.

8. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowacej daraj:
* cyrkwinski dawk za wosadu: 1x 100 €;
* za wosadu: 1x 110 €,
* za cyrkej: 1x 50 €, 1x 63 €, 1x 500 €.

9. Farski běrow budźe hač do 19.7. zawrjeny.

10. Sakrament swjateho mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so
3. raz
: Weronika Sćapanec z Hórkow a Paul Materne ze Salowa, wobaj kat.
Jeju wěrowanje je sobotu w Chrósćicach
1. raz: Józef Jurk z Prawoćic a Dominique Kuck z Bad Honnef, wobaj kat.

11. Dnja 11.7. zemrě w starobje 85 lět sotra Mechthild Donatec, pochadźaca z Ralbic, na kóncu bydlaca w maćernym domje Boromejkow w Grafschaft.

wot njedźele 14.07. do njedźele 21.07.2024

njedźela,

14.07.

7:00 h za + Weroniku Čušcynu a m. Měrćina z Worklec

9:00 h za wosadu

10:30 h für ++ Paul Hadank und Ehfr. Brigitte aus Schmeckwitz (za ++ Pawoła Hadanka a m. Brigitu ze Smječkec)

14:00 h nyšpor

MěD

FM

FM

FM

póndźela, 15.07.
Bonawentury

7:00 h za + Marju Młynkec z Hory a +++ swójbnych

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

wutora, 16.07.

7:00 h za ++ Jana Hermana a syna Pětra z Noweje Wjeski, kaž tež +++ swójbnych

18:30 h pokutny róžowc

MěD

sami

srjeda,

17.07.

7:00 h za ++ Marju Hančikowu a m. Pawoła z Chrósćic a ++ swójby Wićazec z Boranec

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

štwórtk, 18.07.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

sami

pjatk, 19.07.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za ++ Lejnu a Jurja Šołtu z hórkow a syna Rajnera

MěD

MěD

sobota,

20.07.

Marhaty

& Apolinaris

11:30 h wěrownje Materne / Sćapan

16:00 h swjata spowědź

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za +++ Stefana Brojera, Bjarnata Njeka a m. Hańžu, kaž tež Handrija Njeka z Dobrošic

MěD

MěD

A

A

njedźela,

21.07.

Ławrjenca

7:00 h za + Jurja Krawžu, m. Hilžu a přichodneho syna Franca Ričla ze Serbskich Pazlic

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Gerhard Rietschel aus Räckelwitz (za + Gerata Ričla z Worklec)

14:00 h nyšpor

14:00 h wotchad procesjóna do Krupki

FM

MěD

MěD

MěD

FM

Sonntag / njedźelu 14.07.

XV. Sonntag im Jahreskreis
15. přezlětna njedźela

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Marju Wokowu z Wěteńcy a + syna Handrija z Pozdec

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: in bestimmter Meinung, bestellt aus Jauer

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 15.07.

7:00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 16.07.

7:00

18:30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 17.07.

7:00

8:00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...............................

Donnerstag / štwórtk 18.07.

7:00

Konventmesse

Freitag / pjatk

19.07.

7:00

19:00

19:30

Konventmesse

róžowc wo měšniski dorost / spowědź

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Wolfganga Zyndu

Samstag / sobotu

20.07.

7:00

16:00

Konventmesse

Beichte / spowědź

Sonntag / njedźelu 21.07.

XVI. Sonntag im Jahreskreis
16. přezlětna njedźela

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jana Dórnika a mandźelsku Marju

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ Benno Kuring u. Ehefrau Agnes

Rosenkranz für Frieden in der Welt

na 14. přelětnej njedźeli, dnja 07.07.2024

1. Dźensa 14:00 hodź. je w farskej cyrkwi nyšpor.

2. W Klóštrje je dźensa 14:00 hodź. róžowc za + Konrada Šnajdera z Pančic-Kukowa.

3. Róžowc:
* Chrósćicy: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.;
* Klóšter: wutoru 18:30 hodź, pjatk: 19:00 hodź., njedźelu 14:00 hodź.
* Worklecy: wutoru 19:00 hodź., štwórtk pak 18:00 hodź.

4. Domawobstaranja su wutoru w Nowej Wjesce, Hrańcy a Hornim Hajnku; pjatk w Hórkach a Chrósćicach.

5. Intencije za kemše w farskej cyrkwi na druhe połlěto, hač do kónc januara 2025, přijimuja so wutoru 16:00 hodź. na farje. Terminy za prěnje lětne wopomnjeća a wosebite mandźelske jubileje móža so wutoru dopołdnja wot 10:00 hodź. telefonisce dojednać.

6. Kemše we Worklecach su štwórtk 18:30 hodź.

7. Dźakne kemše k slěbornemu kwasej mandźelskeju Matješkec z Hórkow su sobotu w Dobrošicach. Přejemy mandźelskimaj Bože žohnowanje.

8. Kolekta je přichodnu njedźelu biskopska, za cyrkwinske twary.

9. Młodostni-putnicy do Krupki zetkaja so 14.7. w 14:00 hodź. k nyšporej w Chrósćicach. Po tym je zhromadźizna na farje.

10. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowacej daraj:
* cyrkwinski dawk za wosadu: 1x 50€, 1x 100 €;

11. Prosymy wosadnych wo swobodny dawk za wosadu.

12. Sakrament swjateho mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so
2. raz
: Weronika Sćapanec z Hórkow, kat., a Paul Materne ze Salowa, kat.

wot njedźele 07.07. do njedźele 14.07.2024

njedźela,

07.07.

7:00 h za + Katu Schiffowu z Prahi

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Simone Münch aus Dresden (za + Simonu Münchowu z Drježdźan)

14:00 h nyšpor

MěD

MěD

MěD

MěD

póndźela, 08.07.
Kiliana

7:00 h za + Norberta Weithaza z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

wutora, 09.07.

7:00 h za žiw. a +++ swójby Ješkec z Kopšina

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

srjeda, 10.07.

7:00 h za ++ Marju Smolinu a m. Jurja z Nuknicy, kaž tež žiw. a +++ swójbnych

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

štwórtk, 11.07.
Benedikta z Nursije

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

sami

pjatk, 12.07.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za ++ Jana Kmjeća a m. Hanu, kaž tež syna Ławrjenca a wnučkaj Clemensa a Měrćina

FM

FM

sobota,
13.07.

16:00 h swjata spowědź

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za + Rejzu Hermanowu

njeje

MěD

MěD

njedźela,

14.07.

7:00 h za + Weroniku Čušcynu a m. Měrćina z Worklec

9:00 h za wosadu

10:30 h für ++ Paul Hadank und Ehfr. Brigitte aus Schmeckwitz (za ++ Pawoła Hadanka a m. Brigitu ze Smječkec)

14:00 h nyšpor

MěD

FM

FM

FM

Sonntag / njedźelu 07.07.

XIV. Sonntag im Jahreskreis
14. přezlětna njedźela

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Rudija Wjacławka z Wotrowa

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Gertrud Hausch, leb. u. +++ Familienangehörige

Rosenkranz für + Konrad Schneider aus Panschwitz-Kuckau

Montag / póndźelu 08.07.

7:00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 09.07.

7:00

18:30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 10.07.

7:00

8:00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...............................

Donnerstag / štwórtk 11.07.

7:00

Konventmesse

Freitag / pjatk 12.07.

7:00

19:00

19:30

Konventmesse

róžowc wo měšniski dorost / spowědź

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ swójbow Wornačec a Dičec

Samstag / sobotu 13.07.

7:00

Konventmesse

keine Beichtgelegenheit / spowědź njeje

Sonntag / njedźelu 14.07.

XV. Sonntag im Jahreskreis
15. přezlětna njedźela

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Marju Wokowu z Wěteńcy a + syna Handrija z Pozdec

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: in bestimmter Meinung, bestellt aus Jauer

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow