Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

na pjatej jutrownej njedźeli, dnja 15.05.2022

1. Zapłać Bóh wuprajimy wšitkim, kotřiž su zašłu srjedu kołowokoło cyrkwje a fary pomhali. Tež tutón srjedu prosymy wot 9:00 hodź. znowa wosadnych wo pomoc při dźěłach na wosadnych ležownosćach.

2. Nyšpor: Chrósćicy 14:00 hodź.; klóšter 14:30 hodź.

3. Mejske nyšpory:
* klóšter: wutoru 18:00 hodź. při wjesnej kapałce;
srjedu 19:30 hodź.(n) a štwórtk 19:30 hodź.(s) w cyrkwi
* Chrósćicy: póndźelu 19:00 hodź. (n); wutoru 19:00 hodź. (s); ! srjedu njeje

4. Róžowc:
* klóšter: wutoru 18:30 hodź.; srjedu 18:00 hodź; pjatk 19:00 hodź.; njedźelu 14:00 hodź.
* Chrósćicy: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź., sobotu a njedźelu 18:00 hodź.;
wutoru modli so pokutny róžowc.

5. Domawobstaranja: pjatk dopołdnja w Hórkach.

6. W Dobrošicach srjedu kemše njebudu.

7. Srjedu 18:30 hodź. přeprošuje biskop na rozmołwu do Njebjelčic. To ma być reflekcija dopóznawanskeho procesa. Wšitcy zastupjerjo wosadnych gremijow, kaž tež na procesu zajimowani su tam přeprošeni.

8. Senjorojo w Chrósćicach zetkaja so wutoru dopołdnja. Kemše su 8:00 hodź. Po kemšach witamy knjeza dr. Bena Wałdu.

9. Na njedźelach w jutrownym času zakónčamy dopołdniše kemše farskeje cyrkwje z procesjónom na kěrchow. Hakle wonka při hłownym křižu so kemše z kónčnym požohnowanjom zakónča. Přez techniku cyrkwje je wone tež nutřka słyšeć.

10. Prěnjowoprawjenske dźěći w Chrósćicach:
* zetkaja so srjedu w zwučenych časach w cyrkwi k prěnjej swjatej spowědźi;
* zwučuja sobotu: 11:00 hodź. serbske dźěći a 13:00 hodź. němske dźěći

11. Prěnjowoprawjenske dźěći klóšterske:
* wučba njeje; pjatk pak stej zwučowani a sobotu 9:00 hodź. je spowědź.
* zwučowanje pjatk: 13:30-14:30 hodź. serbske, 14:30-15:30 hodź. němske;

12. Dźensa za tydźeń swjećimy w farskej cyrkwi prěnje swjate woprawjenje.
K sakramentej eucharistije přistupi 30 dźěći. Kemše su 6:30, 8:30 a 10:30 hodź. Dźakny nyšpor je 14:00 hodź.

13. Póndźelu 23.5. su dźakne kemše w 9:00 hodź. Přizamknje so zhromadna snědań na farje.

14. Firmowanska wučba tutón tydźeń njeje.

15. Šulske kemše tutón tydźeń we wosadźe žane njebudu.

16. Farski Wikar je wot wutory zaso w słužbje.
Kapłan Buliš wot 11.5.-10.7. njeje słužbje.

17. Za próstwowe procesjóny 23.-25.5. prosymy w klóštrje chorhojnikow, ministrantow a kantora so do wupołoženeje lisćiny zapisać.

18. Farska Wikarija je w juliju na rjedźe wuhotować nabožne słowo k dnjej w serbskim rozhłosu. Za to je přihotowana lisćina, do kotrejež prosymy so hač do kónc meje zapisać.

19. Zběrka
*dźensa w klóštrje za tamniše nadawki; za tydźeń za dźeń katolikow
*dźensa w Chrósćicach za lětuši dźeń katolikow, za tydźeń za farsku cyrkej.

20. Hrajerjo sćěhowacych wobrazow hry Mór a lubosć zwučuja štwórtk na farje: 18:00 hodź. wobraz 14 a 19:00 hodź. wobraz 8.

21. Sakrament swj. mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so:
3. króć: Christian Kinderman z Worklec a Carolin Leutert z Glaubnitz
wěrowanje je sobotu w Drježdźanach
2. króć: Beno Buk z Pěskec a Lucija Smolic z Wěteńcy
2. króć: Daniel Brězan z Nuknicy a Carolin Nukec ze Stareje Cyhelnicy
1. króć: Thomas Steeger z Freitala a Lydija Sćapanec z Chrósćic

22. Zemrěli su:
Dnja 05.05. Benedikt Šenk z Lejpolda w starobje 54 lět. Pusty wječor je w Ralbicach njedźelu po wšitkich kemšach a po nyšporje. Chowanje a rekwiem stej póndźelu 16:00 hodź. w Ralbicach.
Dnja 09.05. Joachim Kreuz z Hórkow w starobje 66 lět. Chowanje běše pjatk.
Dnja 12.05. Angelika Pillerowa, rodź. Gräber, z Pančic-Kukowa w starobje 77 lět. Pusty wječor je póndźelu wot 16:00 do 19:00 hodź. Chowanje a rekwiem stej wutoru 16:00 hodź.
Dnja 13.05. Kerstin Herbrichowa, rodź. Synnačkec, z Łusča w starobje 60 lět. Pusty wječor je srjedu 16:00 do 19:00 hodź. Chowanje a rekwiem stej štwórtk 16:00 hodź.
- RIP -

wot njedźele 15.05. do njedźele 22.05.2022

njedźelu,

15.05.

Sofije

7:00 h za ++ Jurja Glücklicha a m. Hańžu z Radworja a žiw. a +++ swójbnych

9:00 h Boža mša za wosadu

10:30 h für ++ Gertrud Kurfürst und Werner Gano aus Crostwitz (za ++ Hertu Kurfürstowu a Wernera Gano z Chrósćic)

14:00 h jutrowny nyšpor z procesjónom na kěrchow

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

A

AnFl

sami

sami

póndźelu, 16.05.

Jana Njepomuka

7:00 h za +++ měšnikow

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h Maiandacht

MěD

sami

MěD

wutoru,

17.05.

8:00 h za +++ swójby Mrózec z Chrósćic

16:00 h chowanje Angeliki Pilleroweje z Pančicach Kukowje

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h mejski nyšpor

MěD

TD

sami

TD

srjedu, 18.05.

7:00 h za +++ swójby Wawrikec z Nuknicy

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

štwórtk

19.05.

16:00 h chowanje Kerstiny Herbrichoweje

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

pjatk, 20.05.

16:00 h chowanje

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za ++ Marju Hančikowu, m. Pawoła z Chrósćic a +++ swójby Wićazec z Boranec

TD

MěD

MěD

sobotu,

21.05.

10:00 h zwučowanje z ministrantami

11:00 h zwučowanje za kemše 8:30 hodź. (s)

13:00 h zwučowanje za kemše 10:30 hodź. (n)

16:00 h swjata spowědź

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

18:30 h za + Jana Wornarja z Noweje Wjeski

MěD

MěD

MěD

MěD

TD

TD

njedźelu,

22.05.

Prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach

6:30 h k česći Maćeri Božej za swójbnych Cyžec z Hórkow

8:30 h za prěnjowoprawjenske dźěći

10:30 h für die Erstkommunionskinder

14:00 h dźakny nyšpor prěnjowoprawjenskich dźěći

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

MěD

MěD

MěD

sami

Sonntag / njedźelu

15.05.

V. Sonntag

der Osterzeit

7:30

9:00

10:30

14:00

14:30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Rudija Wjacławka

K o n v e n t h o c h a m t

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Georg Krahl aus Kuckau zum Jahresgedächtnis

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Montag / póndźelu 16.05.
Hl. Johannes Nepomuk

7:00

Konvetmesse

Dienstag / wutoru

17.05.

7:00

 

18:30

19:00

Konventmesse

šulske kemše njejsu

Rosenkranzgebet für geistliche Berufungen

mejski nyšpor při Glawšec kapałce

Mittwoch / srjedu

18.05.
Hl. Johannes I.

7:00

8:00

18:00

19:30

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache : za žiw. a +++ dobroćelow

róžowc wo měr na swěće

Maiandacht

Donnerstag / štwórtk

19.05.

7:00

19:30

Konventmesse

mejski nyšpor

Freitag / pjatk 20.05.

Hl. Bernhardin von Siena

7:00

19:00

19:30

Konventmesse

róžowc wo měšniski dorost & spowědź / Beichte

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache
za ++ Franca Cymera a mandźelsku Hanu, a + syna Jana

Samstag / sobotu 21.05.
Hl. Hermann Josef

7:00

16:00

Konventmesse

Beichte / spowědź

Sonntag / njedźelu

22.05.

VI. Sonntag

der Osterzeit

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Bena Domša a mandźelsku Marju

K o n v e n t h o c h a m t

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Martin Bulang

Rosenkranz für Frieden in der Welt

na šěstej jutrownej njedźeli, dnja 22.05.2022

1. Zapłać Bóh wuprajimy wšitkim, kotřiž su zašłu srjedu kołowokoło cyrkwje a fary pomhali. Tež tutón srjedu prosymy wot 9:00 hodź. znowa wosadnych wo pomoc při dźěłach na wosadnych ležownosćach.

2. Nyšpor: Chrósćicy 14:00 hodź. dźakny prěnjowoprawjenskich dźěći

3. Róžowc: * klóšter: pjatk 19:00 hodź.; njedźelu 14:00 hodź.
* Chrósćicy: wutoru, srjedu, pjatk 18:30 hodź., štwórtk, sobotu, njedźelu 18:00 hodź.

4. Dźakne kemše prěnjowoprawjenskich dźěći w Chrósćicach su póndźelu 9:00 hodź. Přizamknje so snědań na farje.

5. Póndźelu, wutoru a srjedu su próstwowe dny. Kemše w farskej cyrkwi njejsu rano, ale wječor. Póndźelu woteńdźetaj klóšterski a Chróšćanski procesjón 17:00 hodź. z cyrkwje. Zhromadne kemše su 18:00 hodź. w klóšterskej cyrkwi.
W Chrósćicach: wutoru a srjedu je 19:00 hodź. procesjón, přizamknu so kemše.
W Klóštrje: wutoru a srjedu je 18:45 hodź. procesjón, kemše su 19:30 hodź.

6. Štwórtk je wysoki swjedźeń Božeho spěća. Kemše w farskej, kaž tež w klóšterskej cyrkwi su kaž njedźelu. Nyšpor w farskej cyrkwi je 14:00 hodź., w klóštrje nyšpor njeje.

7. W Dobrošicach tutón tydźeń srjedu kemše njebudu.

8. Wšitcy firmujomni zetkaja so wutoru 18:00 hodź. z fararjom Deleńkom na farje.

9. Šulske kemše tutón tydźeń we wosadźe žane njebudu.

10. Prěnjowoprawjenska wučba w Pančicach njeje; pjatk a sobotu stej zwučowani:
* za němske kemše: pjatk 13:30 hodź., sobotu 9:00 hodź. * za serbske kemše: pjatk 14:30 hodź., sobotu 10:00 hodź.

11. Dźensa za tydźeń swjećimy w farskej wikariji prěnje swjate woprawjenje.
K sakramentej eucharistije přistupi 17 dźěći. Kemše su 7:00, 8:30 a 10:30 hodź. Dźakny nyšpor je 14:00 hodź. němski a 15:00 hodź. serbski.

12. Jako přihot na swjedźeń Swjatkow modlimy so wot pjatka dźewjatnicu k Duchej Swjatemu.

13. Křćeńske zrěčenje je pjatk 19:45 hodź. na farje.

14. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Loće Preißec z Hórkow.

15. Sobotu su w farskej cyrkwi dźakne kemše mandźelskeju Weróniki a Symana Donata składnostnje slěbornemu kwasej. Přejemy jimaj Bože žohnowanje.

16. Farski běrow budźe wot 30.5. do 11.6. zawrjeny.

17. Za procesjóny z klóšterskeje cyrkwje do Róžanta prosymy wo zapisanje chorhojnikow, ministrantow a družkow do přihotowaneje lisćiny.

18. Farska Wikarija je w juliju na rjedźe wuhotować nabožne słowo k dnjej w serbskim rozhłosu. Prosymy zwólniwych so do přihotowaneje lisćiny zapisać.

19. Kolpingojo we Wikariji zetkaja so štwórtk 18:00 hodź. na Kimbarku pola Cyžec ke grilowanju.

20. Zběrka * w klóštrje dźensa za dźeń katolikow; za tydźeń za tamniše nadawki
* w Chrósćicach dźensa za farsku cyrkej, za tydźeń za wosadu.

21. Prosymy wuměnkarjow a wšitkich tych, kotřiž cyrkwinski dawk njepłaća, wo swobodny dar za wosadu. Prošu wužiwajće wobalki z hłowneho zachoda cyrkwje abo kontowy zwisk (hlej internet).

22. Lěta 2025 wopominamy 800 lět prěnjeho pisomneho naspomnjenja Chróšćanskeje wosady, kaž tež wsow Chrósćicy a Prawoćicy. Swjedźenski tydźeń je wot 13.-22.6.2025. K swjedźenjej ma nastać wosebity logo. Přihotowanski wuběrk prosy wo namjety hač do 30.9.2022. Zapodać móžeće swój namjet na farje abo na gmejnje.

23. Sakrament swj. mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so:
3. króć: Beno Buk z Pěskec a Lucija Smolic z Wěteńcy. Jeju wěrowanje je sobotu w Chrósćicach
3. króć: Daniel Brězan z Nuknicy a Carolin Nukec ze Stareje Cyhelnicy. Jeju wěrowanje je sobotu w Chrósćicach
2. króć: Thomas Steeger z Freitala a Lydija Sćapanec z Chrósćic

24. Dnja 14.05. zemrě w starobje 59 lět Bernadett Berndowa, rodź. Donatec, z Pančic-Kukowa. Chowanje a rekwiem běštej pjatk.
- RIP -

wot njedźele 22.05. do njedźele 29.05.2022

njedźelu,

22.05.

Prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach

6:30 h k česći Maćeri Božej za swójbnych Cyžec z Hórkow

8:30 h Boža mša za prěnjowoprawjenske dźěći

10:30 h für die Erstkommunionskinder

14:00 h dźakny nyšpor prěnjowoprawjenskich dźěći

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

MěD

MěD

MěD

sami

póndźela,

23.05.

9:00 h dźakne kemše prěnjowoprawjenskich dźěći

17:00 h procejsón do klóštrja

w klóštrje 18:00 h za ++ Hańžu a Marju Hojerec z Chrósćic a +++ swójbnych

MěD

sami

MěD

wutoru,

24.05.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h próstwowy procesjón na směr Prawoćicy a Boža mša za žiw. a +++ swójbow Donatec a Jakubašec

sami

MěD

srjedu,

25.05.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h próstwowy procesjón po wsy a na směr Lejpóld a Boža mša za žiw. a +++ swójby Wingerec z Chrósćic

sami

MěD

štwórtk

26.05.

Bože spěće

7:00 h za + Lejnu Rjedźinu a m. Pawoła z Hory

9:00 h Boža mša za wosadu

10:30 h für + Georg Mark, sowie leb. und +++ der Familie aus Crostwitz (za + Jurja Marka a žiw. a +++ swójbnych z Chrósćic)

14:00 h nyšpor

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

MěD

MěD

MěD

sami

pjatk,

27.05.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za + Hańžu Nowakowu z Noweje Wjeski a žiw. a +++ swójbnych

MěD

MěD

sobotu,

28.05.

10:00 h wěrowanje Lucije Smolic a Bena Buka

11:30 h wěrowanje Daniela Brězana a Caroliny Nukec

13:00 h dźakne kemše k slěbornemu kwasej Weroniki a Symana Donata

14:30 h křćeńca Loty Preißec z Hórkow

16:00 h swjata spowědź

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

18:30 h za ++ Hilžu Handrikowu a m. Jana z Njebjelčic

Bul

GaN

Jak

MěD

MěD

A

A

7. jutrowna njedźelu,

29.05.

Prěnje
swj. wo-prawjenje w klóštrje

7:00 h za ++ Klawsa-Dietera Rawera a +++ swójbnych z Worklec

9:00 h Boža mša za wosadu

10:30 h für + Georg Bulank und Ehfr. Maria, sowie Sohn Georg aus Crostwitz (za + Jurja Bulanka a m. Marju, kaž tež syna Jurja z Chrósćic)

14:00 h nyšpor

18:00 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

MěD

MěD

MěD

sami

Sonntag / njedźelu

22.05.

6. Ostersonntag
6. jutrowna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Bena Domša a mandźelsku Marju

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Martin Bulang

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu
23.05.
Bittag / próstwowy dźeń

7.00

17.00

18.00

Konventmesse

wotchad procesjona

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...

Dienstag / wutoru 24.05.

Bittag / próstwowy dźeń

7.00

18.45

19.30

Konventmesse

wotchad procesjona

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za +++ wšitkich wobydlerjow z Rjedźic dwora w Kukowje

Mittwoch / srjedu 25.05.

Bittag / próstwowy dźeń

7.00

18.45

19.30

Konventmesse

wotchad procesjona

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ...

Donnerstag / štwórtk 26.05.

Christi Himmelfahrt
Bože spěće

7.30

9.00

10.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Marju Bilkec a + syna Krystofa k lětnemu wopomn.

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ...

Freitag / pjatk

27.05.

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...

Samstag / sobotu 29.05.

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu 29.05.

7. Ostersonntag

7. jutrowna njedźela

7.00

8.30

10.30

14.00

15.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ...

Erstkommuniongottesdienst in deutscher Sprache

Prěnjowoprawjenska Boža mša w serbskej rěči

Dankandacht in deutscher Sprache

Dźakny nyšpor serbskej rěči

farska cyrkej

prěnje połlěto
stajnje štwórtk 16:00 hodź.

3. měrca

17. měrca

31. měrca

28. apryla

12. meje

2. junija

30. junija

pjatk 15. julija 8:00 hodź.

farska wikarija

prěnje połlěto 2022
stajnje wutoru:

01. měrca

15. měrca

29. měrca

12. apryla

03. meje

17. meje

31. meje

14. junija

28. junija

12. julija

kapałka maltezow we Worklecach

prěnje połlěto
stajnje štwórtk 16:00 hodź.

10. měrca

24. měrca

07. apryla

5. meje

19. meje

9. junija

23. junija ?

7. julija

3.4.2022

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Mandźelske seminary w Smochćicach: přizjewjenja a informacije tu
Termin su sćěhowace: 25.-26.11.

Křižowy puć młodźiny

Křižowy puć dekanatneje młodźiny budźe njedźelu, 10. apryla w Pančicach-Kukowje. Zetkamy so w 14 hodź. na klóšterskim dworje. Jednotliwe wosadne młodźiny njech přinjesu swój młodźinski baner sobu.

Póstny wopor dekanatneje młodźiny 2022

Z lětušim póstnym woporom podpěruje dekanatna młodźina dźěći a młodostnych na Ukrainje. Listy su w cyrkwi wupołožene. Zapłać Bóh!

3.4.2022

sobotu, 09.04. wot 17.00 - 18.00 hodź.
f. Michał Anders, f. TomašDawidowski, f. Beno Jakubaš a Pfr. Bernhard Dittrich

póndźelu, 11.04. wot 18.30 - 19.30 hodź.
f. Michał Anders, f. Tomaš Dawidowski f. Gerat Wornar a Pfr. Michael Kleiner

wutoru, 12.04. wot 18.30 - 19.30 hodź.
f. Michał Anders, f. Wito Sćapan, kapł. Jens Buliš a Pfr. Bernhard Dittrich

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow