Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za farsku wikariju w Pančicach-Kukowje

na 5. přezlětnej njedźeli, dnja 09.02.2020

1. Róžowc modlimy so dźensa w 14.00 hodź. wo měr a pokoj na swěće.

2. Wutoru w 18.30 hodź. modlimy róžowc wo duchowne powołanja.

3. Srjedu je po kemšach zetkanje senjorow. Přednošuje knjez farar Gerat Wornar.

4. Prěnjowoprawjenska wučba we prózdninach njeje.

5. Štwórtk w 19.30 hodź. zetka so kolpingowa swójba. Přednošuje knjez farar dr. Kleiner.

6. Přiležnosć k swjatej spowědźi je pjatk w 19.30 hodź. a sobotu w 16.00 hodź.

Z Wozjewjenjow z Chrósćic na 5. přezlětnej njedźeli, dnja 9.2.2020

1. Cyrkwinska rada zetka so póndźelu w 16:00 hodź. na farje.

2. Za farsku cyrkej dari so: 1x50€ a 2x100€. Darićelam z wutroby Zapłać Bóh.

3. Firmowanska wučba w prózdninach njeje.

4. Štwórtk w 19.00 hodź. zwučuja hrajerjo 8. wobraza hry Mór a lubosć na farje.

5. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Finnej Hanusec z Wěteńcy.

6. Kubłanske dny młodźiny wotměja so wot 28.2.-1.3. w Šmiedebergu. Přizjewjenja su hač do 13.2. móžne. Prošu hlejće tež na wuwěšk.

7. Domyswjećenja su zakónčene. Duchowni praja Zapłać Bóh za zhromadnu modlitwu a dobre rozmołwy. Při domyswjećenju je so za wokna a fasadu farskeje cyrkwje dariło 22.636,00€. Wšitkim darićelam wuprajimy wutrobny Zapłać Bóh.

8. Dnja 02.02. zemrě w starobje 85 lět Jurij Pjetaš z Chrósćic. Chowanje a rekwiem běštej štwórtk.
Dnja 02.02. zemrě w starobje 82 lět Marhata Suchowa rodź. Brojerec ze Stareje Cyhelnicy. Chowanje a rekwiem běštej pjatk. R.I.P.

Sonntag / njedźelu 09.02.

5. Sonntag im Jahreskreis

5. přezlětna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache, za + Bjarnata Cyža z Miłoćic

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči, für ++ Georg u. Hanna Bick aus Panschwitz

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu

10.02. Hl. Scholastika

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 11.02.

Mariä in Lourdes

7.00

18.30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 12.02.

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache, wo dobru operaciju

Donnerstag / štwórtk 13.02.

7.00


Konventmesse


Freitag / pjatk 14.02.

Hl. Cyrill, Hl. Methodius

7.00


19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Heilige Messe / Boža mša w serbskej rěči, za ++ staršeju Pawoła Zyndu a mandźelsku Zalu

Samstag / sobotu 15.02.

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu, 16.02.

6. Sonntag im Jahreskreis

6. přezlětna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Heilige Messe / Boža mša w serbskej rěči, za + Hańžu Škodźinu z Wotrowa a +++ swójbnych

Konventhochamt

Boža mša / Hl. Messe in deutscher Sprache, für +++ Fam. Skala z Kukowa a + Stephan Rehde

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

na 6. přezlětnej njedźeli, dnja 16.02.2020

1.Róžowc modlimy so dźensa w 14.00 hodź. wo měr na swěće. W 14.30 hodź. je nyšpor.

2.Prěnjowoprawjenska wučba we času prózdnin njeje.

3. Wutoru modlimy so w 18.30 hodź. róžowc wo duchowne powołanja.

4. Srjedu zetka so kružk žonow w 16.00 hodź. na wikariji. Hladamy na film "Halleluja der Berge".

5. Spowědź je pjatk w 19.00 a sobotu w 16.00 hodź.

Z Wozjewjenjow w Chrósćicach, na 6. přezlětnej njedźeli, dnja 16.2.2020

1. Kubłanski dźeń 1. a 2. lětnika we Worklecach budźe 29.2. Přizjewjenja su hač do 21.2. móžne. We wuwěšku widźiće tel. a majlku.

2. Kubłanske dny młodźiny wotměja so wot 28.2.-1.3. w Šmiedebergu. Přizjewjenja su hač do srjedy móžne. Prošu hlejće tež na wuwěšk.

3. W starobje 49 lět zemrě Andreas Šram z Pančic-Kukowa. Zhromadny pusty wječor budźe srjedu, 19.02., 19:00 hodź. w farskej cyrkwi. Chowanje popjelnicy a rekwiem budźetej štwórtk, 20.02., w 16:00 hodź. R.I.P.

Sonntag / njedźelu
16.02.

6. Sonntag im Jahreskreis

6. přezlětna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Heilige Messe / Boža mša w serbskej rěči, za + Hańžu Škodźinu z Wotrowa a +++ swójbnych

Konventhochamt

Boža mša / Hl. Messe in deutscher Sprache, für +++ Fam. Skala aus Kuckau u. + Stephan Rehde

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Montag / póndźelu 17.02.
Hl. Gründer des Servitenordens

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 18.02.

7.00

18.30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu  19.02.

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache, za + Jurija Opitzu, a ++ dźołce Rejzu a Isoldu

Donnerstag / štwórtk  20.02.

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk 21.02.

Hl. Petrus Damiani

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache, za ++ Jurija Pawlika a mandźelsku Marju z Kukowa

Samstag / sobotu 22.02.

Kathedra Petri

7.00

Konventmesse

16.00-16.30 Uhr: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu 23.02.

7. Sonntag im Jahreskreis

7. přezlětna njedźela

Hl. Polykarp

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache, za + Měrčina Donata z Pančic k lětnemu wopomnjeću

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči, für ++ Fam. Heiduschke u. Schuster

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow