Wuběr rěčow:

kěrchowski porjad wosadneho kěrchowa w Chrósćicach

Dospołny kěrchowski porjad so tučasnje wudźěła.

Tu sćěhuja nětko hižo wšelake pokiwy, kotrež so pozdźišo do kěrchowskeho porjada sobu zapřija.

1. wotzjewjenje rownišća:

Nochce swójba row dale zdźeržeć ale jón wotedać ma so to w farskim běrowje přizjewić. Tam zapisaja so kontaktowe daty a kontroluje so płaćenje rownišća.

Při zrumowanju rowa maja so wšitke widźomne a w pjeršći schowane dźěle pomnikow zromuować. Kamjentne wobrodźenja a pomniki maja w zemu husto wulke kamjenje schowane, kotrež maja so wšitke zrumować. Přez to falowaca pjeršć dyrbi so tohorunja zaso napjelnić.

2. hłubokosć chowanja

Wot januara 2020 so wšitke chowanja w jednorej hłubokosći přewjedu. Dwójna hłubokosć, kajkosće zemje dla, wjace móžna njeje.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow