Wuběr rěčow:

Swjaty Mark

Swjaty Mark, ewangelist, we wurězku wobraza štyrjoch ewangelistow we wołtarnišću farskeje cyrkwje swj. jap. Symana a Judy Tadeja w Chrósćicach.

K wosobje a ewangelij

Swjaty sćenik Mark přewodźeše japoštoła Pawoła na jeho prěnim misionskim pućowanju. Mark drje njesłušeše k Jězusowym wučomnikam. Wón bu hakle po jeho zrowastanjenju křćeny. Pozdźišo bě Mark šuler swjateho Pětra, kotrehož je do Roma přewodźał. Tam w Romje je drje tež po lěće 61 swoje swjate sćenje po rozprawach a prědowanjach swjateho Pětra napisał. Mark běše čas žiwjenja Pětrowy swědomity a spušćomny přewodnik. Hakle po Pětrowej smjerći wozjewješe sam ewangelij. Załoži wosadu w Aleksandriji (w Egyptowskej) a běše tam biskop. Tam je tež za wěru swoje žiwjenje dał. Namórnicy su jeho ćěło potom z Aleksandrije do Venediga přewjezli. Tam je w swětosławnej cyrkwi swjateho Marka swój posledni wotpočink namakał. Tohodla mjenowaše so Venedig prjedy samo republika swjateho Marka. Law je znamjo za swjateho a tež za město Venedig.

Modlitwy na dnju swjateho Marka

Na swjedźenju swjateho Marka, 25. apryla su w našich wosadach procesiony, na kotryž so wo Bože žohnowanje za pola a hona modlimy. Lětsa zwučeny porjad njebudźe. Móžeće pak so doma w swójbnej zhromadnosći modlić próstwu wo Bože žohnowanje za wusyw, kaž tež za łuki, pola, hona a zahrody. K tomu so sobotu w 11:45 hodź. zwoni. Modli so z Wosadnika na stronach 444-448. Z modlitwu "Kralowna njebjes", Wosadnik strona 36 a 37, so nyšpor zakónči.

dalšej modlitwje:

Luby Božo, Ty sy nam ludźi za přikład dał, kotrychž směmy sćěhować.
Su byli sylni, ale tež słabi. Pomhaj nam, hdyž smy słabi.
Daj nam móc, zo bychmy za Tobu kročili, kaž su to Twoji swjeći činili. Amen.

Wupósłanje na prawy puć

Puće du po kraju do wšěch stron ze wsy won, ćahnu so daloko.
Wjedu do swěta, mnohe do Roma, jedyn do njebjes, hdźež će wita Knjez prajo:
"Ja sym puć, kiž će wjedźe nutř, hdźež ći wěčna radosć spokoji wšu žadosć." Amen.

Michał Nawka 1950

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow