Wuběr rěčow:

Termin a přihot

Termin prěnjeho swjateho woprawjenje ja stajnje njedźela do Božeho spěća. (2022: 22.05.)

Přihot na spožćenje sakramenta započina so stajnje po nazymskich prózdninach.

Prěnjowoprawjenske dźěći dóstanu w prěnich šulskich tydźenjach list z přeprošenjom a přizjewjenskim formularom do domu.

K prěnjowoprawjenskej wučbje słušatej prěnjowoprawjenska nabožina a prěnja a druha swjata spowědź.

Pokiwy za swěčku

Wulkosć: 4,0 cm šěroka/ 50 cm dołha

Mamy swěčnik z wulkim hozdźikom, tohodla trjeba swěčka spody dźěrku! (Nagelloch)

Škit za ruce: Holcy - suknička/ hólcy - sekla

Pokiwy za prěnjowoprawjensku družku

Družka nosy:

- běły kitlk

- małe rubiško

- běły bant na hłowje (nic róžojty)

- wokopasacy bant a chribjet stej běłej (bjez wušiwankow) z myrtu debjenej (myrta je našita, dawa tež myrta z plasty - njeje pak tak rjana)

- črije čorne

Hólcy:

- ćmowy woblek čorna

- ćmowa mucha (čorna)

- wotpowědne črije (čorne/ ćmowe)

Bože ćěło:

Prěnjowoprawjenske dźěći su přeprošene jako družki abo w běłym šaće a hólcy we woblekach na Božu mšu a nyšpor přińdź.

Mysliće tež na to, zo móže tež mać a kmótra w narodnej drasće přińdź.

Prošu sćěhujće stajnje tež aktualne wozjewjenja.

Pokiwy za swěčku

Wulkosć: 4,0 cm šěroka/ 50 cm dołha

Mamy swěčnik z wulkim hozdźikom, tohodla trjeba swěčka spody dźěrku! (Nagelloch)

Škit za ruce: Holcy - suknička/ hólcy - sekla

Pokiwy za prěnjowoprawjensku družku

Družka nosy:

- běły kitlk

- małe rubiško

- běły bant na hłowje (nic róžojty)

- wokopasacy bant a chribjet stej běłej (bjez wušiwankow) z myrtu debjenej (myrta je našita, dawa tež myrta z plasty - njeje pak tak rjana)

- črije čorne

Hólcy:

- ćmowy woblek čorna

- ćmowa mucha (čorna)

- wotpowědne črije (čorne/ ćmowe)

Bože ćěło

Prěnjowoprawjenske dźěći su přeprošene jako družki abo w běłym šaće a hólcy we woblekach na Božu mšu a nyšpor přińdź. (sćěhujće aktualnych wobstejnosćow dla wozjewjenja)

Mysliće tež na to, zo móžě tež mać a kmótra w narodnej drasće přińdź.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow